• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/07/2018
  • Ngày có hiệu lực: 31/08/2018
Công văn số 1165 - CV/BTGTU, ngày 31/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên truyền kết quả phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm 2018
Số ký hiệu Số 1165 - CV/BTGTU, ngày 31/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên truyền kết quả phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm 2018 Ngày ban hành 31/07/2018
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 31/08/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực