• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/06/2018
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2018
Báo cáo số 45/BC-BTV, ngày 15/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
Số ký hiệu Số 45/BC-BTV, ngày 15/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 Ngày ban hành 15/06/2018
Loại văn bản Báo cáo Ngày có hiệu lực 15/06/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực