• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/03/2018
  • Ngày có hiệu lực: 19/03/2018
Quyết định Số 1266/QĐ-BCH, ngày 19/3/2018 của Ban chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam quyết định ban hành về công tác Thi đua, Khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam, nhiệm kỳ 2017-2022
Số ký hiệu Số 1266/QĐ-BCH, ngày 19/3/2018 của Ban chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam quyết định ban hành về công tác Thi đua, Khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam, nhiệm kỳ 2017-2022 Ngày ban hành 19/03/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 19/03/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Trung Ương Hội LHPN Việt Nam Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Hà
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực