• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/05/2018
  • Ngày có hiệu lực: 17/05/2018
Số 1452/QĐ-ĐCT, ngày 17/5/2018 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam Quyết định V/v ban hành quy định và hướng dẫn Hội LHPN Việt Nam các cấp tham gia giải quyết các vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.
Số ký hiệu Số 1452/QĐ-ĐCT, ngày 17/5/2018 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam Quyết định V/v ban hành quy định và hướng dẫn Hội LHPN Việt Nam các cấp tham gia giải quyết các vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Ngày ban hành 17/05/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 17/05/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Trung Ương Hội LHPN Việt Nam Phó Chủ tịch: Bùi Thị Hòa
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực