• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/05/2018
  • Ngày có hiệu lực: 21/05/2018
Số 644/STP-PBGDPL, ngày 21/05/2018 V/v hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015" trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu Số 644/STP-PBGDPL, ngày 21/05/2018 V/v hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015" trên địa bàn tỉnh Ngày ban hành 21/05/2018
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 21/05/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Sở Tư Pháp Phó giám đốc: Kim Thị Ánh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực