• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/03/2018
  • Ngày có hiệu lực: 15/03/2018
Số 19/HD-ĐCT, ngày 15/3/2018 Hướng dẫn Công tác thi đua - khen thưởng đối với Hội LHPN các tỉnh/TP, đơn vị
Số ký hiệu Số 19/HD-ĐCT, ngày 15/3/2018 Hướng dẫn Công tác thi đua - khen thưởng đối với Hội LHPN các tỉnh/TP, đơn vị Ngày ban hành 15/03/2018
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 15/03/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Trung Ương Hội LHPN Việt Nam Phó Chủ tịch: Hoàng Thị Ái Nhiên
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực