• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/04/2018
  • Ngày có hiệu lực: 03/04/2018
Số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
Số ký hiệu Số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng Ngày ban hành 03/04/2018
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 03/04/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Văn phòng Trung Ương Phó Chánh văn phòng: Bùi Văn Thạch
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực