• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/05/2017
  • Ngày có hiệu lực: 16/05/2017
Hướng dẫn số 04/HD-ĐCT, ngày 16/5/2017 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng đối với Hội LHPN tỉnh/thành phố, đơn vị năm 2017
Số ký hiệu Số 04/HD-ĐCT, ngày 16/5/2017 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng đối với Hội LHPN tỉnh/thành phố, đơn vị năm 2017 Ngày ban hành 16/05/2017
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 16/05/2017
Cơ quan ban hành/ Người ký Trung Ương Hội LHPN Việt Nam Phó Chủ tịch: Hoàng Thị Ái Nhiên
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực