• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/09/2016
  • Ngày có hiệu lực: 30/09/2016
Số 81/BC-BTV ngày 30/9/2016 Báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp huyện, thành, thị nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu Số 81/BC-BTV ngày 30/9/2016 Báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp huyện, thành, thị nhiệm kỳ 2016-2021 Ngày ban hành 30/09/2016
Loại văn bản Báo cáo Ngày có hiệu lực 30/09/2016
Cơ quan ban hành/ Người ký Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực