• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/07/2016
  • Ngày có hiệu lực: 25/07/2016
Báo cáo số 66/BC-BTV ngày 25/7/2016 Báo cáo Kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu Số 66/BC-BTV ngày 25/7/2016 Báo cáo Kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2016-2021 Ngày ban hành 25/07/2016
Loại văn bản Báo cáo Ngày có hiệu lực 25/07/2016
Cơ quan ban hành/ Người ký Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực