• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/03/2016
  • Ngày có hiệu lực: 24/03/2016
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ RÚT KINH NGHIỆM CHỈ ĐẠO ĐIỂM ĐẠI HỘI PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ, NHIỆM KỲ 2016-2021
Số ký hiệu Số 14/BC-BTV ngày 24/3/2016 Báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm chỉ đạo điểm Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2016-2021 Ngày ban hành 24/03/2016
Loại văn bản Báo cáo Ngày có hiệu lực 24/03/2016
Cơ quan ban hành/ Người ký Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực