Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
61 Số 16/KH-BTV, ngày 12/4/2018 Kế hoạch tổ chức ngày Hội "Ngôi nhà xanh hạnh phúc" Số 16/KH-BTV, ngày 12/4/2018 Kế hoạch tổ chức ngày Hội "Ngôi nhà xanh hạnh phúc" 12/04/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Lệ Thủy
62 Số 14/KH-BTV, ngày 04/4/2018 Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2018 Số 14/KH-BTV, ngày 04/4/2018 Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2018 04/04/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Vũ Thị Thu Hà
63 Số 13/KH-BTV, ngày 30/3/2018 Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người năm 2018 Số 13/KH-BTV, ngày 30/3/2018 Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người năm 2018 30/03/2018 Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung
64 Số 15/KH-BTV, ngày 28/3/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị sô 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Số 15/KH-BTV, ngày 28/3/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị sô 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 28/03/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung
65 Số 12/KH-BTV, ngày 28/3/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ năm 2018 Số 12/KH-BTV, ngày 28/3/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ năm 2018 28/03/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
66 Số 01/KH-BTV, ngày 09/01/2018 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng Số 01/KH-BTV, ngày 09/01/2018 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 09/01/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung
67 số 65/KH-ĐCT, ngày 16/5/2017 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Số 65/KH-ĐCT, ngày 16/5/2017 của Đoàn chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 2 cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” nhiệm kỳ 2017-2022 16/05/2017 Trung Ương Hội LHPN Việt Nam
Phó Chủ tịch: Hoàng Thị Ái Nhiên
68 Số: 20/KH-BTV, ngày 08/5/2017 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Tổ chức Hội thi "Ngôi nhà xanh hạnh phúc" Kế hoạch số: 20/KH-BTV, ngày 08/5/2017 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Tổ chức Hội thi "Ngôi nhà xanh hạnh phúc" 08/05/2017 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
69 Số: 19/KH-BTC, ngày 08/4/2017 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch khảo sát thực trạng tổ chức cơ sở Hội năm 2017 Kế hoạch Kế hoạch số: 19/KH-BTC, ngày 08/4/2017 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch khảo sát thực trạng tổ chức cơ sở Hội năm 2017 08/04/2017 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
70 Số 43/KH-BTV ngày 07/9/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Số 43/KH-BTV ngày 07/9/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 07/09/2016 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung