Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
51 Số 51/KH-BTV, ngày 18/10/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Tổ chức Hội thảo công tác xây dựng các mô hình thu hút hội viên phụ nữ đặc thù trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch số 51/KH-BTV, ngày 18/10/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Tổ chức Hội thảo công tác xây dựng các mô hình thu hút hội viên phụ nữ đặc thù trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 18/10/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Vũ Thị Thu Hà
52 Số 48/KH-BTV, ngày 13/9/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc về Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/1918) và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam Kế hoạch số 48/KH-BTV, ngày 13/9/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc về Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/1918) và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 13/09/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung
53 Số 46/KH-BTV, ngày 4/9/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền công tác ATTP năm 2018 Kế hoạch số 46/KH-BTV, ngày 4/9/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền công tác ATTP năm 2018 04/09/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Lệ Thủy
54 Số 43/KH-BTV, ngày 16/8/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc về Xây dựng mô hình "Phụ nữ lên tiếng Uống có trách thực hiện ATGT" năm 2018 Kế hoạch số 43/KH-BTV, ngày 16/8/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc về Xây dựng mô hình "Phụ nữ lên tiếng Uống có trách thực hiện ATGT" năm 2018 16/08/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Lệ Thủy
55 Số 42/KH-BTV, ngày 9/8/2018 của BTV Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch thực hiện khâu đột phá "Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ" nhiệm kỳ 2017-2022 Kế hoạch số 42/KH-BTV, ngày 9/8/2018 của BTV Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch thực hiện khâu đột phá "Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ" nhiệm kỳ 2017-2022 09/08/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
56 Số 39/KH-BTV ngày 18/7/2018 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch thực hiện NQ số 20-NQ/TW về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới" và NQ số 21-NQ/TW về "Công tác dân số trong tình hình mới" Kế hoạch số 39/KH-BTV ngày 18/7/2018 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch thực hiện NQ số 20-NQ/TW về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới" và NQ số 21-NQ/TW về "Công tác dân số trong tình hình mới" 18/07/2018 Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Lệ Thủy
57 Số 37/KH-BTV ngày 27/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền vận động phụ nữ góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự của đất nước Kế hoạch số 37/KH-BTV ngày 27/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền vận động phụ nữ góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự của đất nước 27/06/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung
58 Số 35/KH-BTV ngày 14/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình Kế hoạch số 35/KH-BTV ngày 14/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình 14/06/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Lệ Thủy
59 Số 34/KH-BTV ngày 14/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền Kế hoạch số 34/KH-BTV ngày 14/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền 14/06/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Lệ Thủy
60 Số 32/KH-BTV ngày 5/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 2 "Truyền thông phòng, chống mua bán người tại cộng đồng" Thuộc đề án 1 "Truyên thông phòng, chống mua bán người" giai đoạn 2018-2020 Kế hoạch số 32/KH-BTV ngày 5/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 2 "Truyền thông phòng, chống mua bán người tại cộng đồng" Thuộc đề án 1 "Truyên thông phòng, chống mua bán người" giai đoạn 2018-2020 05/06/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Lệ Thủy