Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
41 Số 04/KH-BTV, ngày 01/02/2019 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện phong trào "Phụ nữ Vĩnh Phúc cử chỉ đẹp, sống nhân văn" năm 2019 Kế hoạch số 04/KH-BTV, ngày 01/02/2019 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện phong trào "Phụ nữ Vĩnh Phúc cử chỉ đẹp, sống nhân văn" năm 2019 01/02/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
42 Số 03/KH-BTV, ngày 24/01/2019 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch thực hiện Chương trình hoạt động ủy thác với NHCSXH năm 2019 Kế hoạch số 03/KH-BTV, ngày 24/01/2019 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch thực hiện Chương trình hoạt động ủy thác với NHCSXH năm 2019 24/01/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Vũ Thị Thu Hà
43 Số 01/KH-BTV, ngày 09/01/2019 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Kế hoạch số 01/KH-BTV, ngày 09/01/2019 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 09/01/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung
44 Số 56/KH-BTV, ngày 28/11/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" giai đoạn 2018-2020 Kế hoạch số 56/KH-BTV, ngày 28/11/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" giai đoạn 2018-2020 28/11/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
45 Số 55/KH-BCĐ, ngày 28/11/2018 của Ban chỉ đạo Đề án 404 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp đến năm 2020" năm 2018 Kế hoạch số 55/KH-BCĐ, ngày 28/11/2018 của Ban chỉ đạo Đề án 404 UBND tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp đến năm 2020" năm 2018 28/11/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
PHÓ TRƯỞNG BAN: Nguyễn Thị Thu Chầm
46 Số 54/KH-BTV, ngày 27/11/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc với Công ty TNHH sản xuất và thương mại phân bón Phú Điền... Kế hoạch số 54/KH-BTV, ngày 27/11/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc với Công ty TNHH sản xuất và thương mại phân bón Phú Điền... 27/11/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Vũ Thị Thu Hà
47 Số 9125/KH-UBND, ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch số 9125/KH-UBND, ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 19/11/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc
PHÓ CHỦ TỊCH: Vũ Việt Văn
48 Số 52/KH-BTV, ngày 30/10/2018 Kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019 Kế hoạch số 52/KH-BTV, ngày 30/10/2018 Kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019 30/10/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
49 Số 49/KH-BQLDAPN, ngày 05/10/2018 của Ban Quản lý dự án Phụ nữ Kế hoạch Tổ chức Liên hoan văn nghệ Câu Lạc bộ Phụ nữ tự quản lần thứ II Kế hoạch số 49/KH-BQLDAPN, ngày 05/10/2018 của Ban Quản lý dự án Phụ nữ Kế hoạch Tổ chức Liên hoan văn nghệ Câu Lạc bộ Phụ nữ tự quản lần thứ II 05/10/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
50 Số 44/KH-BTV, ngày 20/8/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giữa Chính phủ... Kế hoạch số 44/KH-BTV, ngày 20/8/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giữa Chính phủ... 20/08/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm