Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 Số 34-KH/BTGTU, ngày 08/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Báo chí với chủ đề "Vĩnh Phúc vững bước đi lên" Kế hoạchố 34-KH/BTGTU, ngày 08/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Báo chí với chủ đề "Vĩnh Phúc vững bước đi lên" 08/04/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Trưởng Ban: Bùi Huy Vĩnh
32 Số 17/KH-BTV, ngày 14/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch giám sát trách nhiệm của UBND các cấp ... giai đoạn 2016-2020 Kế hoạch số 17/KH-BTV, ngày 14/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch giám sát trách nhiệm của UBND các cấp về thực hiện Điều 28 Luật Bình đẳng giới gắn với thực hiện Kế hoạch số 3373/KH-UBND, ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh hành động về Bình đẳng giới tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 14/03/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
33 Số 16/KH-BTV, ngày 14/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ I năm 2019 Kế hoạch số 16/KH-BTV, ngày 14/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ I năm 2019 14/03/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung
34 Số 13/KH-BTV, ngày 01/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 "An toàn cho phụ nữ và trẻ em" Kế hoạch số 13/KH-BTV, ngày 01/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 "An toàn cho phụ nữ và trẻ em" 01/03/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
35 Số 12/KH-BTV, ngày 01/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giữa Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam về ... năm 2019 Kế hoạch số 12/KH-BTV, ngày 01/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giữa Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam về "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng" năm 2019 01/03/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
36 Số 11/KH-BTV, ngày 01/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ" năm 2019 Kế hoạch số 11/KH-BTV, ngày 01/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ" năm 2019 01/03/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
37 Số 10/KH-BTV, ngày 28/02/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" năm 2019 Kế hoạch số 10/KH-BTV, ngày 28/02/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" năm 2019 28/02/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
38 Số 08/KH-BTV, ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019 Kế hoạch số 08/KH-BTV, ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019 27/02/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung
39 Số 07/KH-BTV, ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2019 Kế hoạch số 07/KH-BTV, ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2019 27/02/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung
40 Số 06/KH-BTV, ngày 26/02/2019 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch tuyên truyền trên trang TT - GTĐT Hội LHPN tỉnh Kế hoạch số 06/KH-BTV, ngày 26/02/2019 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch tuyên truyền trên trang TT - GTĐT Hội LHPN tỉnh 26/02/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm