Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 Số 607/KH-ĐCT, ngày 28/6/2019 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Kế hoạch định hướng hoạt động trọng tâm năm 2020 Kế hoạch số 607/KH-ĐCT, ngày 28/6/2019 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Kế hoạch định hướng hoạt động trọng tâm năm 2020 28/06/2019 Trung Ương Hội LHPN Việt Nam
Phó Chủ tịch: Hoàng Thị Ái Nhiên
22 Số 145 - KH/TU, ngày 25/6/2019 của Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị ..... của Bộ Chính trị Kế hoạch số 145 - KH/TU, ngày 25/6/2019 của Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 25 - CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Thí thư; Chỉ thị số 32 - CT/TW, ngày 18/02/2019 và Quy định số 179 - QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị 25/06/2019 Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc
Phó Bí Thư: Trần Văn Vinh
23 Số 40/KH-SVHTT&DL, ngày 22/5/2019 của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Tổ chức giải Vô địch Cúp các CLB Bóng chuyền hơi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 Kế hoạch số 40/KH-SVHTT&DL, ngày 22/5/2019 của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Tổ chức giải Vô địch Cúp các CLB Bóng chuyền hơi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 22/05/2019 SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
PHÓ GIÁM ĐỐC: Kim Văn Ngoan Quýnh
24 Số 24/KH-BTV, ngày 24/4/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Triển khai thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 Kế hoạch số 24/KH-BTV, ngày 24/4/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Triển khai thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 24/04/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Lệ Thủy
25 Số 23/KH-BTV, ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 2 ... năm 2019 Kế hoạch số 23/KH-BTV, ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 2 "Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vựng" thuộc Đề án "Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững" năm 2019 22/04/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Lệ Thủy
26 Số 22/KH-BTV, ngày 17/4/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2019 Kế hoạch số 22/KH-BTV, ngày 17/4/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2019 17/04/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Vũ Thị Thu Hà
27 Số 21/KH-BTV, ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Thực hiện công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người năm 2019 Kế hoạch số 21/KH-BTV, ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Thực hiện công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người năm 2019 05/04/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung
28 Số 20/KH-BTV, ngày 30/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu Kế hoạch số 20/KH-BTV, ngày 30/3/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 30/03/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Vũ Thị Thu Hà
29 Số 525/KH-ĐCT-TG, ngày 25/3/2019 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Kế hoạch Tổ chức Liên hoan các mô hình Thể dục thể thao Kế hoạch Số 525/KH-ĐCT-TG, ngày 25/3/2019 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Kế hoạch Tổ chức Liên hoan các mô hình Thể dục thể thao 25/03/2019 Trung Ương Hội LHPN Việt Nam
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Tuyết
30 Số 18/KHPH-HPN-BVSN, ngày 15/3/2019 của Hội LHPN tỉnh và Bệnh viện Sản nhi tỉnh Kế hoạch Tổ chức truyền thông, khám bệnh, tư vấn, sàng lọc các bệnh lý về Sản phụ khoa cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh năm 2019 Kế hoạch số 18/KHPH-HPN-BVSN, ngày 15/3/2019 của Hội LHPN tỉnh và Bệnh viện Sản nhi tỉnh Kế hoạch Tổ chức truyền thông, khám bệnh, tư vấn, sàng lọc các bệnh lý về Sản phụ khoa cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh năm 2019 15/03/2019 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Lệ Thủy