Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
231 Số: 252/CV-ĐCT, ngày 19/5/2017 của Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về việc Triển khai sử dụng tài liệu SHHV về Nghị quyết Đại hội Phụ nữ lần thứ XII Số: 252/CV-ĐCT, ngày 19/5/2017 của Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về việc Triển khai sử dụng tài liệu SHHV về Nghị quyết Đại hội Phụ nữ lần thứ XII 19/05/2017
232 Công văn số 203-CV/ĐCT- TG ngày 08/5/2017 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về việc Triển khai sử dụng tài liệu SHHV về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Công văn số 203-CV/ĐCT- TG ngày 08/5/2017 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về việc Triển khai sử dụng tài liệu SHHV về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 08/05/2017
233 Số: 20/KH-BTV, ngày 08/5/2017 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Tổ chức Hội thi "Ngôi nhà xanh hạnh phúc" Kế hoạch số: 20/KH-BTV, ngày 08/5/2017 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch Tổ chức Hội thi "Ngôi nhà xanh hạnh phúc" 08/05/2017 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
234 Số: 21-HD/BTGTU, ngày 18/4/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc Hướng dẫn Tuyên truyền Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.... Hướng dẫn Tuyên truyền Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 18/04/2017
235 Số: 19/KH-BTC, ngày 08/4/2017 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch khảo sát thực trạng tổ chức cơ sở Hội năm 2017 Kế hoạch Kế hoạch số: 19/KH-BTC, ngày 08/4/2017 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch khảo sát thực trạng tổ chức cơ sở Hội năm 2017 08/04/2017 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
236 Số: 32/HPN-GĐXH, ngày 23/02/2017 “V/v hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt Yêu thương và chia sẻ giúp đỡ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn năm 2017” Công văn Số: 32/HPN-GĐXH, ngày 23/02/2017 “V/v hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt Yêu thương và chia sẻ giúp đỡ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn năm 2017” 23/02/2017 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
237 Số 81/BC-BTV ngày 30/9/2016 Báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp huyện, thành, thị nhiệm kỳ 2016-2021 Số 81/BC-BTV ngày 30/9/2016 Báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp huyện, thành, thị nhiệm kỳ 2016-2021 30/09/2016 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
238 Số 43/KH-BTV ngày 07/9/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Số 43/KH-BTV ngày 07/9/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 07/09/2016 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung
239 Số 66/BC-BTV ngày 25/7/2016 Báo cáo Kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2016-2021 Báo cáo số 66/BC-BTV ngày 25/7/2016 Báo cáo Kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2016-2021 25/07/2016 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
240 Số 02/CTr-BTV ngày 8/7/2016 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020. Chương trình số 02/CTr-BTV ngày 8/7/2016 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020. 08/07/2016 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm