Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Số 39/KH-BTV ngày 18/7/2018 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch thực hiện NQ số 20-NQ/TW về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới" và NQ số 21-NQ/TW về "Công tác dân số trong tình hình mới" Kế hoạch số 39/KH-BTV ngày 18/7/2018 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch thực hiện NQ số 20-NQ/TW về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới" và NQ số 21-NQ/TW về "Công tác dân số trong tình hình mới" 18/07/2018 Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Lệ Thủy
2 Số 03/CT-BTV, ngày 9/7/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Chương trình công tác quý III năm 2018 Chương trình số 03/CT-BTV, ngày 9/7/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Chương trình công tác quý III năm 2018 09/07/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Vũ Thị Thu Hòa
3 Số 1087-CV/BTGTU, ngày 02/7/2018 Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV Công văn số 1087-CV/BTGTU, ngày 02/7/2018 Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV 02/07/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
4 Số 37/KH-BTV ngày 27/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền vận động phụ nữ góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự của đất nước Kế hoạch số 37/KH-BTV ngày 27/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền vận động phụ nữ góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự của đất nước 27/06/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung
5 Số 45/BC-BTV, ngày 15/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 Báo cáo số 45/BC-BTV, ngày 15/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 15/06/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
6 Số 35/KH-BTV ngày 14/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình Kế hoạch số 35/KH-BTV ngày 14/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình 14/06/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Lệ Thủy
7 Số 34/KH-BTV ngày 14/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền Kế hoạch số 34/KH-BTV ngày 14/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền 14/06/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Lệ Thủy
8 Số 32/KH-BTV ngày 5/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 2 "Truyền thông phòng, chống mua bán người tại cộng đồng" Thuộc đề án 1 "Truyên thông phòng, chống mua bán người" giai đoạn 2018-2020 Kế hoạch số 32/KH-BTV ngày 5/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 2 "Truyền thông phòng, chống mua bán người tại cộng đồng" Thuộc đề án 1 "Truyên thông phòng, chống mua bán người" giai đoạn 2018-2020 05/06/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Lệ Thủy
9 Số 31/KH-BTV ngày 5 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch tổ chức ngày gia đình Việt Nam và tháng hành đồng quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2018 Kế hoạch số 31/KH-BTV ngày 5 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch tổ chức ngày gia đình Việt Nam và tháng hành đồng quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2018 05/06/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Chầm
10 Số 17-TT/TU, ngày 30/5/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Thông tri của Ban Thường vụ Tinh ủy về chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới" Thông tri số 17-TT/TU, ngày 30/5/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Thông tri của Ban Thường vụ Tinh ủy về chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới" 30/05/2018 Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc
Phó Bí Thư: Trần Văn Vinh