Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Số 1187-CV/BTGTU, ngày 14/8/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên truyền Cuộc thi thiết kế biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuật Công văn số 1187-CV/BTGTU, ngày 14/8/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên truyền Cuộc thi thiết kế biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuật 14/08/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
2 Số 1165 - CV/BTGTU, ngày 31/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên truyền kết quả phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm 2018 Công văn số 1165 - CV/BTGTU, ngày 31/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên truyền kết quả phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm 2018 31/07/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
3 Số 1017/STP-PBGDPL, ngày 31/7/2018 của Sở Tư Pháp V/v Hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh thiếu niên" do Bộ Tư Pháp phát động Công văn số 1017/STP-PBGDPL, ngày 31/7/2018 của Sở Tư Pháp V/v Hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh thiếu niên" do Bộ Tư Pháp phát động 31/07/2018 Sở Tư Pháp
Phó giám đốc: Kim Thị Ánh
4 Số 1156-CV/BTGTU, ngày 26/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi về Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng Công văn số 1156-CV/BTGTU, ngày 26/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi về Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 26/07/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Phó Trưởng Ban: Ngô Khánh Lân
5 Số 1872/ĐCT-TG, ngày 24/7/2018 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam V/v hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng Công văn số 1872/ĐCT-TG, ngày 24/7/2018 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam V/v hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 24/07/2018 Trung Ương Hội LHPN Việt Nam
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Tuyết
6 Số 1863/ĐCT-TG, ngày 23/7/2018 của Đoàn chủ tịch Hội LHPN Việt Nam V/v đôn đốc hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Công văn số 1863/ĐCT-TG, ngày 23/7/2018 của Đoàn chủ tịch Hội LHPN Việt Nam V/v đôn đốc hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng 23/07/2018 Trung Ương Hội LHPN Việt Nam
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Tuyết
7 Số 1857/ĐCT-TG, ngày 19/7/2018 của Đoàn chủ tịch Hội LHPN Việt Nam V/v đẩy mạnh triển khai Cuộc thi ý tưởng truyền thông về an toàn thực phẩm Công văn số 1857/ĐCT-TG, ngày 19/7/2018 của Đoàn chủ tịch Hội LHPN Việt Nam V/v đẩy mạnh triển khai Cuộc thi ý tưởng truyền thông về an toàn thực phẩm 19/07/2018 Trung Ương Hội LHPN Việt Nam
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Tuyết
8 Số 39/KH-BTV ngày 18/7/2018 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch thực hiện NQ số 20-NQ/TW về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới" và NQ số 21-NQ/TW về "Công tác dân số trong tình hình mới" Kế hoạch số 39/KH-BTV ngày 18/7/2018 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch thực hiện NQ số 20-NQ/TW về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới" và NQ số 21-NQ/TW về "Công tác dân số trong tình hình mới" 18/07/2018 Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Lệ Thủy
9 Số 37/KH-BTV ngày 27/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền vận động phụ nữ góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự của đất nước Kế hoạch số 37/KH-BTV ngày 27/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền vận động phụ nữ góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự của đất nước 27/06/2018 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung
10 Số 04 - NQ/TW, ngày 12/7/1993 của Bộ Chính trị về đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới. Nghị quyết số 04 - NQ/TW, ngày 12/7/1993 của Bộ Chính trị về đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới. 12/07/1993 Bộ Chính Trị
T.M BỘ CHÍNH TRỊ: Đào Duy Tùng