Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/07/2018
  • Ngày có hiệu lực: 31/07/2018

Công văn số 1017/STP-PBGDPL, ngày 31/7/2018 của Sở Tư Pháp V/v Hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh thiếu niên" do Bộ Tư Pháp phát động