Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/05/2018
  • Ngày có hiệu lực: 29/05/2018

Công văn số 1046 - CV/BTGTU, ngày 29/5/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai.