Hội nghị tổng kết Nghị quyết liên tịch 01/TW giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an về "Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội" giai đoạn 2017-2020

Ngày đăng: 06/01/2021  - Lượt xem: 2682

Sáng 06/01/2021, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết NQLT 01/TW giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, giai đoạn 2017-2020. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội LHPN, Công an các huyện, thành phố; các tập thể, cá nhân được Hội LHPN tỉnh và Công an tỉnh khen thưởng. Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung –TUV, Phó Chủ tịch phụ trách Hội LHPN tỉnh và đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Công – Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Trong thời gian qua, nội dung phối hợp về triển khai thực hiện NQLT giai đoạn 2017-2020 được các cấp Hội phụ nữ và lực lượng Công an triển khai tương đối sâu rộng, tạo hiệu ứng tốt. Nội dung phối hợp hai ngành từng bước được mở rộng với nhiều điểm mới. Trong chỉ đạo thể hiện rõ quan điểm ưu tiên nguồn lực tập trung giáo dục đạo đức, lối sống, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và TNXH ngay từ gia đình. Đồng thời tăng cường tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn gắn với thực hiện NQLT 01 như: Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTQ ngày 01/8/2013 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”

Các cấp Hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và các thành viên trong gia đình chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; triển khai thực hiện NQLT với thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; phối hợp với ngành Công an tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp luật về an ninh trật tự, phòng chống TNXH; gắn triển khai NQLT với chương trình của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cùng cấp...Qua công tác tuyên truyền truyền, đã từng bước tạo sự chuyển biến về nhận thức, giúp hội viên phụ nữ và quần chúng nhân dân xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, nêu cao ý thức chấp hành và làm việc theo pháp luật; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội. Các cấp Hội cũng đã phát huy vai trò trong việc khuyến khích, vận động chị em và gia đình dành nhiều thời gian quan tâm, giáo dục con cái trong học tập, sinh hoạt và các mối quan hệ, phòng ngừa việc bị lôi kéo vào con đường phạm tội, mắc các tệ nạn xã hội, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, đẩy lùi TNXH.

Đ/c Nguyễn Hồng Nhung - TUV, Phó Chủ tịch phụ trách Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện NQLT 01

Đ/c Thượng tá Nguyễn Văn Công - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện NQLT 01

Nhân dịp này, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã trao Bằng khen cho 04 tập thể, 05 cá nhân của lực lượng Công an; lãnh đạo Công an tỉnh đã trao Giấy khen cho 06 tập thể, 04 cá nhân của các cấp Hội phụ nữ vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch 01.

Tác giả: Phương Thảo - Chuyên viên Ban TG - CSLP - Nguồn: Hội LHPN tỉnh - Số lần được xem: 2682

Bạo lực trẻ em trong gia đình CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ PHỤ NỮ VĨNH PHÚC Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương Quốc mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc Hội Thi Gói bánh chưng của NKT tỉnh Vĩnh Phúc
Xem tất cả »