Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

Ngày đăng: 15/10/2020  - Lượt xem: 421

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Vĩnh Phúc trong những năm tới sẽ thực hiện bằng được những mục tiêu mà Nghị quyết đề ra.

Đại biểu Nguyễn Hồng Nhung, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn đại biểu Khối Các cơ quan tỉnh: Tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ nữ

Đại biểu Nguyễn Hồng Nhung, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn đại biểu Khối Các cơ quan tỉnh

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ, nâng cao tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, tôi cho rằng, tỉnh cần tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ nữ như: Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Thông tri số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Thực hiện tốt Đề án 02 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác cán bộ nữ; quy định trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện công tác cán bộ nữ.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao và sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp sẽ chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, HĐND, UBND về công tác cán bộ nữ.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho phụ nữ về bình đẳng giới, truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; khắc phục tư tưởng tự ti, an phận, nêu cao tinh thần tự chủ, tích cực học tập, đoàn kết, vươn lên để không ngừng tiến bộ.

Cùng với đó, xây dựng kết hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ trong tương lai. Tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu Lê Thanh Hải, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Tổ chức Huyện ủy Tam Dương, Đoàn đại biểu huyện Tam Dương: Tập trung chỉ đạo, định hướng thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu đầu nhiệm kỳ

Đại biểu Lê Thanh Hải, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Tổ chức Huyện ủy Tam Dương, Đoàn đại biểu huyện Tam Dương

Để thực hiện những mục tiêu quan trọng Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới, huyện Tam Dương sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chú trọng đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư, đưa Tam Dương trở thành huyện công nghiệp vào năm 2030.

Trước mắt, năm 2020 sẽ hoàn thành 2 xã NTM nâng cao và huyện về đích NTM. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đảng TSVM; hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng. Tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ rà soát chỉ tiêu phát triển KT-XH và định hướng thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đại biểu Hoàng Trọng Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên, Đoàn đại biểu thành phố Phúc Yên: Tập trung đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật khung đô thị, tạo điểm nhấn cho đô thị Phúc Yên

Đại biểu Hoàng Trọng Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên, Đoàn đại biểu thành phố Phúc Yên

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội, hướng đến xây dựng thành phố Phúc Yên nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung ngày một phát triển hiện đại, trong nhiệm kỳ tới, trên cơ sở quy hoạch các phân khu và quy hoạch du lịch, thành phố Phúc Yên ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật khung đô thị; đẩy nhanh các công trình dự án liên quan đến lĩnh vực du lịch.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tháo gỡ khó khăn các dự án đã và đang triển khai hoàn thành năm 2020, 2021, tạo điểm nhấn cho đô thị Phúc Yên.

Đại biểu Trần Đình Phong, Bí thư Đảng ủy xã Bồ Lý, Đoàn đại biểu huyện Tam Đảo: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nghị quyết của tỉnh, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể ở địa phương

Đại biểu Trần Đình Phong, Bí thư Đảng ủy xã Bồ Lý, Đoàn đại biểu huyện Tam Đảo

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, Đảng bộ xã Bồ Lý sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nghị quyết của tỉnh, trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể ở địa phương.

Trong đó, tập trung phát triển chăn nuôi bò sữa; cải tạo diện tích đồi rừng không hiệu quả sang trồng cây ăn quả và cây dược liệu. Phát triển hạ tầng đồng bộ, nhất là giao thông.

Tác giả: Mai Liên-Thiệu Vũ (lược ghi) - Nguồn: baovinhphuc - Số lần được xem: 421

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022-2027 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2021-2026 Bạo lực trẻ em trong gia đình CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ PHỤ NỮ VĨNH PHÚC Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương
Xem tất cả »