Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 01/04/2020  - Lượt xem: 421

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tại cuộc họp ngày 31/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Công điện số 01/CĐ-CTUBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh; đặc biệt triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản chỉ đạo số 2142/UBND-VX1 ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh; Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về việc tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời triển khai ngay các nhiệm vụ cấp bách sau:

1. Thực hiện cách ly toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong vòng 15 ngày kể từ 0h00 ngày 01/4/2020, trên nguyên tắc: gia đình cách ly với gia đình, thôn, tổ dân phố cách ly với thôn, tổ dân phố, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cẩn thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ không bị đình chỉ hoạt động theo quy định tại Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiều 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và nơi công cộng.

2. Dừng hoạt động các cơ sở, phòng khám chữa bệnh tư nhân (trừ bệnh viện) trên địa bàn tỉnh; dừng hoạt động đối với các xe buýt, xe khách, xe hợp đồng chở khách (trừ trường hợp phục vụ đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp và phải được cấp phép của Sở Giao thông Vận tải), xe taxi chở khách từ 0h00 ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

3. Dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao (kể cả đi bộ) quá 2 người.

4. Yêu cầu toàn thể nhân dân trong tỉnh nghiêm túc, tự giác chấp hành các yêu cầu, các biệp pháp phòng, chống dịch; tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

5. Các cơ quan đơn vị nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội thuộc tỉnh:

- Rà soát công việc để bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa thiết yếu, xử ]ý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quyết định cụ thể cho phù hợp công việc của cơ quan đơn vị mình để không ảnh hưởng đến công việc chung; đồng thời đảm bảo tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị mình.

- Tăng cường họp trực tuyến để giải quyết các công việc.

- Chỉ đạo nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan khai báo y tế đầy đủ, kịp thời; nhất là những người đi từ vùng dịch về, tiếp xúc với những người có nguy cơ lây nhiễm cao; đi qua vùng dịch để có biện pháp phòng, chống kịp thời.

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế về Vĩnh Phúc từ Bệnh viện Bạch Mai và các bệnh viện ngoài tỉnh, người tiếp xúc với những người trên theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia tại Văn bản số 1782/CĐ- BCĐ ngày 31/3/2020 và của UBND tỉnh tại Văn bản số 2244/UBND-VX1 ngày 31/3/2020.

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm (đến mức phải xem xét kỷ luật) về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm (đến mức phải xem xét kỷ luật) nếu để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa phương, địa bàn do nguyên nhân chủ quan.

6. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

- Có trách nhiệm khử trùng, diệt khuẩn, đảm bảo khoảng cách an toàn, yêu cẩu cán bộ, công nhân đeo khẩu trang theo quy định.

- Quyết định cụ thể việc sản xuất kinh doanh của đơn vị phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp, đảm bảo về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 theo quy định.

- Có trách nhiệm rà soát các trường hợp cán bộ, công nhân có liên quan đến việc đi/về từ Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ 10/3/2020 đến nay thông báo cho chính quyền địa phương, y tế cơ sở để có biện pháp cách ly phù hợp.

- Đối với các doanh nghiệp có chuyên gia thì khuyến khích ở lại tại Vĩnh Phúc và phải cam kết về an toàn phòng chống dịch.

Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biệp pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Giao Ban Quản lý các khu công công nghiệp kiểm tra, hướng dẫn và giám sát toàn bộ các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp.

7. Công an tỉnh:          

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các cấp, Sở Y tế khẩn trương rà soát, phân loại tất cả các trường hợp trên địa bàn đến, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (kể cả lái xe bệnh viện, lái xe taxi đưa đón người đến Bệnh viện Bạch Mai) để quyết định cách ly tại nhà và cách ly tập trung đối với đối tượng cần thiết, xong trong ngày 01/4/2020.

- Chỉ đạo kiểm soát chặt 9 chốt kiểm soát dịch tễ ra/vào tỉnh; yêu cầu người ra, vào phải có thẻ công vụ; Trường hợp cần thiết phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao nhiệm vụ.

- Xử lý nghiêm các trường họp, hành vi vi phạm về phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo đúng quy định tại Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ. Giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh có quy định cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ngay trong ngày 31/3/2020.

- Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

8. Giao Sở Y tế:

- Chỉ đạo các bệnh viện, các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện; kiểm soát chặt chẽ các đối tượng đi khám, chữa bệnh ngoài tỉnh. Có biện pháp xử lý kịp thời đối với những người đi khám, chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân ngoài tỉnh về.

- Thông báo tới nhân dân hạn chế tối đa đến bệnh viện khám các bệnh thông thường (trừ trường hợp đặc biệt cấp bách). Mỗi bệnh nhân tại bệnh viện phải tự chăm sóc. Bệnh nặng không quá một người chăm nuôi.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức kiểm soát chặt chẽ dịch vụ ăn uống trong các bệnh viện.

- Giao Sở Y tế đề xuất mua để mỗi cổng bệnh viện đặt 1 buồng khử khuẩn. Kiểm soát chặt chẽ việc ra vào bệnh viện; 100% khách, cán bộ, bệnh nhân ra vào đều phải qua buồng khử khuẩn để tránh lây nhiễm.

9. Giao Sở Công thương: Phối hợp các doanh nghiệp cung ứng đảm bảo đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân tại các siêu thị; phối hợp với UBND cấp huyện đảm bảo cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu ở cấp huyện, cấp xã để phục vụ nhân dân.

10. Các cơ quan truyền thông của tỉnh:

- Tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 699/UBND-KT2 ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh và Công điện này của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo lập 01 trang Website thông tin về phòng, chống dịch bệnh; thông báo tên miền trên Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân biết, truy cập.

11. Ban quản lý các khu công nghiệp: Nắm toàn bộ danh sách người nước ngoài, người Việt Nam làm việc tại các khu công nghiệp nhưng sống ở Hà Nội. Khuyến cáo ở lại Vĩnh Phúc hoặc làm việc tại nhà từ nay đến hết ngày 15/4/2020; hạn chế tối đa việc đi lại nhất là về khu vực vùng có dịch.

12. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn của mình. Tùy theo tình hình thực tế của địa phương có giải pháp để tổ chức, triển khai thực hiện cụ thể việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

13. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công tăng cường lãnh đạo, kiểm tra việc thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND cấp huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022-2027 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2021-2026 Bạo lực trẻ em trong gia đình CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ PHỤ NỮ VĨNH PHÚC Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương
Xem tất cả »