Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Ngày đăng: 18/07/2019  - Lượt xem: 513

Sáng 18/7, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, nghe báo cáo tình hình hoạt động công tác của Đảng Đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có các đồng chí: Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng Đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, bám sát các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Trung ương hội, các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương, tập trung chỉ đạo các cấp hội tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ. Đảng Đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư; tích cực tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư; chủ động tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị TƯ 6 và Chương trình hành động số 49, 54 của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 18, 19 gắn với thực hiện đề án 01-TƯ của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021; tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp.

Các cấp Hội đã vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”. Đến nay, các cấp hội đang quản lý trên 1.356 tỷ đồng cho trên 59.480 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Hoạt động tiết kiệm trong hội viên phụ nữ tại chi hội tiếp tục được duy trì, các cấp hội đã vận động hội viên tham gia 1.350 tổ tiết kiệm phụ nữ, giúp 78.886 hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Triển khai cuộc vận động “Xây dựng, sửa chữa nhà mái ấm tình thương”, 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã vận động được gần 861 triệu đồng xây dựng mới 6 nhà mái ấm tình thương, hỗ trợ 5 nhà đại đoàn kết cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thực hiện đề án 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã giải thể Trung tâm tư vấn pháp luật và Trung tâm phụ nữ và phát triển; giảm 2 biên chế, 11 hợp đồng lao động. Đến nay, biên chế cơ quan là 27 người, dự kiến hết quý I năm 2020, số lượng ban chuyên môn còn 5 ban; số biên chế của hội còn 24 người.

Tại hội nghị, Đảng Đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh kiến nghị, định kỳ hằng năm, cấp ủy chủ trì làm việc với Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp và tổ chức đối thoại trực tiếp với phụ nữ để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và những vấn đề đặt ra trong công tác phụ nữ và tổ chức hội.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao kết quả Đảng Đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và yêu cầu trong thời gian tới, Đảng Đoàn, BTV Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của TƯ, của tỉnh về công tác phụ nữ. Tích cực đổi mới công tác hội theo phương châm sâu sát cơ sở để xác định nội dung, phương pháp hoạt động phù hợp với nhu cầu của phụ nữ cũng như giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra cho phụ nữ; đẩy mạnh công tác giáo dục dục ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho hội viên. Đề xuất các biện pháp trong đấu tranh các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em, coi  trọng công tác giáo dục vai trò phụ nữ trong gia đình; khắc phục tính hình thức để xây dựng từng nhiệm vụ công tác cụ thể; chủ động hơn trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn, dự án trọng điểm để vận động hội viên tham gia. Với những kiến nghị, đề xuất của Đảng Đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tạo điều kiện bố trí kinh phí hợp lý hỗ trợ hoạt động của hội; các sở, ngành phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh để hỗ trợ các cấp hội phát triển các hoạt động.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp hội phụ nữ tham mưu cấp ủy công tác đào tạo cán bộ nữ, cán bộ trẻ, tạo nguồn cán bộ nữ cho Đảng, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp.

Tác giả: Đức Hiền - Nguồn: Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 513

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022-2027 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2021-2026 Bạo lực trẻ em trong gia đình CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ PHỤ NỮ VĨNH PHÚC Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương
Xem tất cả »