255 đại biểu dự Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIV

Ngày đăng: 09/07/2019  - Lượt xem: 381

Ngày 9/7, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV đã bước vào phiên thứ nhất, hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội; thông qua nội quy, quy chế, chương trình Đại hội. Đồng thời, thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV; Báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX và ý kiến đề nghị sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam. Tới dự có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đại hội đã nghe các báo cáo tham luận xung quanh việc nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp; vai trò của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; việc huy động sức dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Đại hội hiệp thương cử Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại phiên họp thứ nhất, Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV đã hiệp thương cử các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trực.

Ngày mai, 10/7, Đại hội sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Trong số 255 đại biểu tham dự Đại hội lần này, đại biểu là đảng viên chiếm 74,11%; đại biểu nữ chiếm 29,8%; đại biểu là cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực chiếm 11,4%; đại biểu người dân tộc, tôn giáo 9,4%; đại biểu là cán bộ chuyên trách MTTQ các cấp 43,92%. Tuổi đời bình quân đại biểu tham dự Đại hội là 48 tuổi.

Tác giả: Thanh Nga - Nguồn: Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 381

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022-2027 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2021-2026 Bạo lực trẻ em trong gia đình CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ PHỤ NỮ VĨNH PHÚC Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương
Xem tất cả »