Vĩnh Phúc chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ nữ

Ngày đăng: 08/03/2019  - Lượt xem: 428

Những năm qua, công tác cán bộ nữ của tỉnh được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, chú trọng, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ nữ đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng; phụ nữ Vĩnh Phúc có mặt trong mọi lĩnh vực, trên mọi địa bàn, phát huy tốt năng lực, vai trò, vị trí trong công tác, chủ động tham gia các hoạt động của đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quan tâm, chú trọng đến công tác cán bộ nữ, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều đề án, chương trình, kế hoạch, trong đó, nổi bật là Đề án số 03 về công tác cán bộ nữ giai đoạn 2005-2010 và Đề án số 02 về tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ trẻ, cán bộ nữ giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025Đồng thời, căn cứ vào đặc thù giới và khả năng của cán bộ nữ để bố trí và đề bạt nhiều cán bộ nữ vào các vị trí lãnh đạo phù hợp; xây dựng và ban hành nhiều chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, trong đó ưu tiên đối với cán bộ nữ.

Đến nay, đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh đã có sự tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Đội ngũ nữ cán bộ, công chức cấp tỉnh là 696 người, chiếm 32,9%; cấp huyện là 905 người, chiếm 37,1%; cấp cơ sở là 620 người, chiếm 22,8%. Đội ngũ nữ viên chức các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh có 1.591 người, chiếm 48,6%; cấp huyện có 1.856 người, chiếm 51,2%; cấp cơ sở 9.183 người, chiếm 66,1%. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, hầu hết đã phát huy tốt năng lực, vai trò, vị trí của mình trong công tác, góp phần quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua công tác quy hoạch cán bộ, đã phát hiện, giới thiệu cán bộ nữ từ nhiều nguồn, hạn chế sự khép kín, cục bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nữ được quan tâm đúng mức. Từ nhu cầu công việc cụ thể, lãnh đạo địa phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, có ưu tiên cán bộ nữ, nhất là cán bộ trong quy hoạch gửi đi đào tạo tại các trường và cơ sở đào tạo của Trung ương, tỉnh, huyện. Đồng thời, căn cứ vào đặc thù giới và khả năng của cán bộ nữ, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành đã bố trí và đề bạt cán bộ nữ vào các vị trí lãnh đạo phù hợp.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, có 5 cán bộ nữ tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, chiếm 9,6%; 1 đồng chí tham gia BTV Tỉnh uỷ, chiếm 9,1%; cán bộ nữ là lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh có 26 đồng chí, chiếm 13,7%; cán bộ nữ là trưởng, phó phòng và tương đương có 223 đồng chí chiếm 23,2%. Ở cấp huyện, cán bộ nữ tham gia BCH Đảng bộ huyện có 64 đồng chí, chiếm 13%; cán bộ nữ tham gia BTV Huyện uỷ có 11 đồng chí, chiếm 8%; cán bộ nữ chủ chốt huyện, thành, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có 6 đồng chí, chiếm 7,4%; cán bộ nữ là trưởng, phó phòng và tương đương cấp huyện, thành phố có 161 đồng chí, chiếm 22,2%. Cấp xã, phường, thị trấn, cấp ủy nữ có 362 đồng chí chiếm 18,2%; cán bộ chủ chốt cấp xã có 31 đồng chí, chiếm 3,1%. Nữ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là 12 đồng chí, chiếm 24%; nữ đại biểu HĐND cấp huyện, thành phố là 51 đồng chí; nữ đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn là 759 đồng chí.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Chầm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có trình độ cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ quan trọng đã được xác định trong Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị. Phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp từ 35% đến 40%; các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên, nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, tăng cường sự tham gia của cán bộ, công chức nữ trong các vị trí lãnh đạo, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ, cần có sự quan tâm của các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, tạo môi trường thuận lợi, sự ủng hộ chung đối với cán bộ nữ. Đồng thời, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ nữ như: công tác lựa chọn và quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ; đánh giá cán bộ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra trong thực hiện triển khai công tác cán bộ nữ. Bên cạnh đó, xây dựng, bổ sung một số chính sách đặc thù trong đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức là nữ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp, bảo đảm cho các cấp Hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tác giả: Hồng Yến - Nguồn: Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 428

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022-2027 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2021-2026 Bạo lực trẻ em trong gia đình CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ PHỤ NỮ VĨNH PHÚC Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương
Xem tất cả »