Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào một số nhiệm vụ quan trọng của tỉnh

Ngày đăng: 30/10/2016  - Lượt xem: 842

Ngày 29/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến vào một số nhiệm vụ quan trọng của tỉnh.

Ngày 29/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến vào một số nhiệm vụ quan trọng của tỉnh.

Đối với Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao đối với đề án này, đồng thời nhấn mạnh, thực hiện đề án nhằm khắc phục sự cồng kềnh của bộ máy hiện tại, tinh gọn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị, đề án cần tập trung thêm các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là nâng cao đạo đức công vụ; từng bước hiện đại hóa nền hành chính. Các ý kiến cũng đồng tình với quan điểm đề án đã nêu và nhấn mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế phải tạo ra sự ổn định và đáp ứng được yêu cầu phát triển của các cơ quan, địa phương, đơn vị nói riêng và tỉnh ta nói chung trong thời gian tới; đây phải là quan điểm xuyên suốt trong quá trình thực hiện. Đồng thuận với các mục tiêu, giải pháp của đề án, một số ý kiến cho rằng, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế phải tạo ra bộ máy gọn nhẹ nhưng hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải được nâng lên; tiết kiệm được chi tiêu, nâng cao được thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. Các ý kiến tại hội nghị cũng đề cập đến những vấn đề cụ thể của đề án như việc cắt giảm, sáp nhập một số cơ quan; giao thẩm quyền quan lý một số lĩnh vực cho địa phương mới phù hợp...

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh Khánh Linh

 

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị bộ phận thường trực tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiếp tục hoàn thiện đề án; trong đó cần làm việc với một số ngành lớn để việc sắp xếp tổ chức bộ máy cho phù hợp, hiệu quả. Về giải pháp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần bổ sung giải pháp về tăng cường đạo đức công vụ, thu hút người tài, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đối với Đề án và Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng là phải nâng cao được chất lượng khám chữa bệnh, phấn đấu đến năm 2020 phải đạt ở mức khá. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện đề án và dự thảo nghị quyết để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến vào Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và một số nội dung quan trọng khác.

Tác giả: N.P - Nguồn: Theo Báo Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 842

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022-2027 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2021-2026 Bạo lực trẻ em trong gia đình CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ PHỤ NỮ VĨNH PHÚC Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương
Xem tất cả »