Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2016

Ngày đăng: 08/04/2016  - Lượt xem: 399

Chiều 6/4/2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2016. Đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ , Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kết luận hội nghị. Ảnh Dương Hà

 

Quý I/2016, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Kịp thời tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tham mưu giới thiệu nhân sự diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; theo dõi, nắm chắc tình hình công tác chuẩn bị bầu cử...

Trong thực hiện nhiệm vụ công tác thường xuyên, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt: Xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đội ngũ đảng viên; công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ. Tập trung tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2015. Kết quả, toàn tỉnh có 63,9% Đảng bộ đạt TSVM; 32,7% Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 3,4% Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ; 16,68% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 70,89% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 12,01% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 0,42% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một số khó khăn, hạn chế trong việc tham mưu, hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội, HĐND và những vướng mắc trong công tác tổ chức cán bộ cấp xã; bổ sung lớp Trung cấp Lý luận chính trị, tăng chỉ tiêu học viên tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị...

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu các kiến nghị của các đại biểu và đề nghị các đại biểu tích cực tham mưu cho cấp ủy giải quyết một số vấn đề còn vướng mắc. Đồng chí đề nghị, trong quý II/2016 và thời gian tới, ngành cần tiếp tục triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy các cấp chuẩn bị nhân sự HĐND các cấp, chú trọng tỷ lệ đại biểu trẻ, đại biểu nữ và trình độ đại biểu HĐND; tích cực tham gia các bước tuyên truyền để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; chuẩn bị sắp xếp nhân sự sau bầu cử trên tinh thần nhận thức rõ vai trò của HĐND trong hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị; tiếp tục tham mưu xây dựng Đề án tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ giai đoạn 2016-2020 và triển khai một số nội dung quan trọng khác trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành Tổ chức Xây dựng Đảng.

Tác giả: Giang Trần - Nguồn: Giang Trần - Số lần được xem: 399

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022-2027 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2021-2026 Bạo lực trẻ em trong gia đình CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ PHỤ NỮ VĨNH PHÚC Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương
Xem tất cả »