ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày đăng: 05/04/2022  - Lượt xem: 38

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, tiền thân là Liên chi cơ quan Trung ương và Đảng bộ các cơ quan Chính, Dân, Đảng Trung ương, được thành lập ngày 7/11/1948.

Qua các thời kỳ khác nhau, Đảng bộ Khối đã trải qua 4 lần tách, nhập, hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại để thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn. Ngày 11/4/2007, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được thành lập theo Quyết định số 47-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Tính đến hết năm 2021, Đảng bộ Khối bao gồm 61 đảng bộ trực thuộc với 27 đảng bộ cơ sở và 34 đảng bộ cấp trên cơ sở, có gần 5.800 chi bộ với hơn 77.000 đảng viên công tác tại các cơ quan ban đảng, bộ, ngành, tổ chức đoàn thể, hội ở Trung ương.

Tác giả: - Nguồn: TTXVN - Số lần được xem: 38

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022-2027 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2021-2026 Bạo lực trẻ em trong gia đình CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ PHỤ NỮ VĨNH PHÚC Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương Quốc mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc
Xem tất cả »

Liên kết website