Sắp xếp lại các Hội đặc thù: Cần làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận

Ngày đăng: 24/10/2018  - Lượt xem: 507

Sắp xếp lại các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh là một nội dung quan trọng trong thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021. Để thực hiện tốt công tác sắp xếp này, hiện nay, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các Hội.

Cùng chung đối tượng phục vụ, tháng 6/2018 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh đã được sáp nhập vào Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Từ khi sáp nhập vào một đầu mối, việc thực hiện nhiệm vụ công tác của các hội này đã tạo được sự thống nhất chung.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh chia sẻ: “Việc tổ chức, sắp xếp lại các hội này là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn. Việc sắp xếp đã khắc phục được sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; nguồn hỗ trợ các đối tượng cũng sẽ được phân bổ phù hợp, tránh được tình trạng hỗ trợ không đồng đều giữa các đối tượng”.

Không chỉ riêng 2 hội này, thực hiện Đề án số 01 của Tỉnh ủy, 19 hội được xác định là hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh được tổ chức, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn để nâng cao hiệu quả hoạt động. Theo nội dung đề án, bắt đầu từ năm 2018, trên địa bàn tỉnh chỉ còn Hội chữ thập đỏ, Hội văn học nghệ thuật và Liên minh hợp tác xã được công nhận là hội đặc thù; 16 hội còn lại sẽ hoạt động theo nguyên tắc tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

Để sắp xếp lại các hội, UBND tỉnh đã ban hành quyết định ủy quyền cho các sở, ngành và cơ quan, đơn vị quản lý các tổ chức Hội. Theo đó, các sở, ngành và cơ quan, đơn vị được ủy quyền quản lý các Hội thực hiện tiếp nhận, quản lý, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức Hội theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức, sắp xếp lại này sẽ góp phần tinh giản bộ máy tổ chức bộ máy hoạt động, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, việc thực hiện sắp xếp lại các hội khá phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Vì vậy, hiện nay, trong quá trình thực hiện việc tổ chức, sắp xếp lại các Hội, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức, các hội viên, các tổ chức hội và nhân dân. Cùng với công tác tuyên truyền, theo kiến nghị của các Hội, các cơ quan chức năng cũng cần sớm tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể để đảm bảo việc sắp xếp, tổ chức lại các hội đặc thù không gây ra sự xáo trộn lớn và ảnh hưởng đến hoạt động của các Hội.

Tác giả: Đức Hiếu - Nguồn: Báo Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 507

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022-2027 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2021-2026 Bạo lực trẻ em trong gia đình CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ PHỤ NỮ VĨNH PHÚC Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương Quốc mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc
Xem tất cả »

Liên kết website