Bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVI nhiệm kỳ 2016 – 2021 của đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Ngày đăng: 05/07/2018  - Lượt xem: 127

Sáng 5/7, HĐND tỉnh khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ 8. Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử đăng tải toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Hôm nay, HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 8 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2018. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi đến các vị khách quý, các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời, cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Thưa các vị đại biểu!

6 tháng đầu năm 2018, tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh diễn ra trong điều kiện có nhiều thuận lợi: kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; các ngành sản xuất tiếp tục phát triển; Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo cải thiện thể chế, môi trường đầu tư, kinh doanh,... Trong tỉnh, được sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá so sánh 2010) tăng 7,61% so với cùng kỳ, sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp đều có mức tăng trưởng khá. Thu hút vốn đầu tư FDI và DDI tăng cao so cùng kỳ. Cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm và có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng được giữ vững; hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở hoạt động có hiệu quả. …

Tuy nhiên, dự báo trong 6 tháng cuối năm việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn trước áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật của một số khu công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ; nhiều nhu cầu xã hội như đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, phòng chống tai, tệ nạn xã hội,… cần phải giải quyết. Việc hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch năm 2018 vẫn là những thách thức lớn đòi hỏi sự cố gắng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở. Do vậy, với thời gian kỳ họp diễn ra trong 2 ngày, đề nghị các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, phân tích đánh giá và quyết nghị các vấn đề quan trọng sau:

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Một là, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm trên tất cả các mặt công tác (tăng trưởng kinh tế; phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; thu ngân sách nhà nước; đầu tư công; quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường; các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm và an sinh xã hội; quốc phòng an ninh…), phân tích các hạn chế, khó khăn gặp phải, tìm ra những nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch của năm, đặc biệt là về thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư XDCB; những giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện; phương án xử lý trong trường hợp hụt thu ngân sách… và các nội dung về văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh khác.

Hai là, xem xét, cho ý kiến vào báo cáo giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND năm 2017; báo cáo của các ngành: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án; báo cáo giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; báo cáo kết quả thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (kỳ họp cuối năm 2017)....

Ba là, HĐND tỉnh sẽ nghe Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018; báo cáo công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh.

Bốn là, thảo luận, xem xét các chuyên đề UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, tập trung thảo luận đánh giá thực trạng, sự cần thiết của các nội dung chuyên đề, đã đảm bảo tính pháp lý, thực tiễn và khả thi chưa? Cần bổ sung nội dung gì?

Năm là, HĐND tỉnh nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018; báo cáo thẩm tra các lĩnh vực; kết quả thẩm tra các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Sáu là, HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đối với những vấn đề trọng tâm, bức xúc đang được đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và dư luận quan tâm.

Bảy là, HĐND tỉnh sẽ tiến hành bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiện toàn thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và quyết nghị thông qua các nghị quyết chuyên đề.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Để kỳ họp lần này đạt được kết quả cao nhất, Chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh chỉ trình bày báo cáo, tờ trình tóm tắt. Các báo cáo chi tiết, đề án và dự thảo nghị quyết đã gửi trước để đại biểu nghiên cứu không trình bày tại kỳ họp. HĐND tỉnh sẽ dành nhiều thời gian cho các hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung; trong quá trình thảo luận, cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và trên cơ sở dự báo tình hình trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp sát đúng, nhằm giúp cho HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và lòng mong mỏi của cử tri, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tác giả: - Nguồn: Cổng thông tin giao tiếp điện tử Tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 127

Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương Quốc mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc Hội Thi Gói bánh chưng của NKT tỉnh Vĩnh Phúc
Xem tất cả »

Liên kết website