PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM 2019 N-COV

Bắt buộc đeo khẩu trang khi đến các nơi công cộng có tập trung đông người từ ngày 16/3/2020

 • Bắt buộc đeo khẩu trang khi đến các nơi công cộng có tập trung đông người từ ngày 16/3/2020

 • bảy bước đeo khẩu trang đúng cách phòng dịch cúm Corona

 • bảy bước đeo khẩu trang đúng cách phòng dịch cúm Corona 6

 • bảy bước đeo khẩu trang đúng cách phòng dịch cúm Corona 5

 • bảy bước đeo khẩu trang đúng cách phòng dịch cúm Corona 4

 • bảy bước đeo khẩu trang đúng cách phòng dịch cúm Corona 3

 • bảy bước đeo khẩu trang đúng cách phòng dịch cúm Corona 2

 • bảy bước đeo khẩu trang đúng cách phòng dịch cúm Corona 1

 • Những việc cần làm ngay để phòng chống virus Corona

 • Cần làm gì sau khi tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm virus Corona

 • những khuyến cáo với người dân

 • PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM 2019 N-COV

 • PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM 2019 N - COV

Album khác

 • Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

 • Hoạt động của Hội

 • Đại Hội cấp huyện

Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương Quốc mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc Hội Thi Gói bánh chưng của NKT tỉnh Vĩnh Phúc
Xem tất cả »

Liên kết website