Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Đính chính, sửa đổi nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

Lĩnh vực: Tài liệu pháp quy  

Cấp ban hành: Cấp tỉnh  

Cơ quan ban hành: Bộ thông tin truyền thông  

Thời gian ban hành: 31/12/2015

Căn cứ pháp lý của TTHC
Tên thủ tục
Đính chính, sửa đổi nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ gửi trực tiếp tại Phòng GD&ĐT huyện:

   + Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

   + Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

- Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện, nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức gửi trả lại hồ sơ cho người gửi.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ (tự viết);

- Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu (bản sao) hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được cấp văn bằng, chứng chỉ;

- Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa (bản sao được chứng thực từ bản chính);

- Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (bản sao từ bản chính);

- Giấy khai sinh (bản sao) đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

        - Các tài liệu chứng minh văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp nộp qua đường bưu điện thì tính từ ngày nhận hồ sơ do bưu điện chuyển đến.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân                                                              

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp THCS

Phí, lệ phí

Phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS: 2000đ/bằng tốt nghiệp (Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục năm 2005;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/6/2006 của Chính phủ v/v qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Quyết định số 17/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành mẫu bằng tốt nghiệp THCS và mẫu bản sao từ số gốc bằng tốt nghiệp THCS;

- Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh;

- Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo;

- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Danh sách file: