Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Đóng lại dấu nổi trên ảnh bằng tốt nghiệp

Lĩnh vực: Dịch vụ công trực tuyến  

Cấp ban hành: Cấp tỉnh  

Cơ quan ban hành: Bộ thông tin truyền thông  

Thời gian ban hành: 31/12/2015

Căn cứ pháp lý của TTHC
Tên thủ tục
Đóng lại dấu nổi trên ảnh bằng tốt nghiệp
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân mang theo bằng tốt nghiệp đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc (Số 541 - đường Mê Linh - phường Khai Quang - TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc)

             - Thời gian tiếp nhận: Chiều thứ hai, cả ngày thứ tư và sáng thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:           

  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức đóng dấu vào ảnh  và trả lại cho cá nhân.
  • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định

Bước 4: Cá nhân nhận bằng tốt nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa trong Văn phòng Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (Số 541, đường Mê Linh, phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bằng tốt nghiệp;

- Ảnh cỡ 3x4 cm có ghi rõ họ tên, ngày, tháng năm sinh và đóng dấu của nhà trường THPT nơi học sinh học năm cuối cấp vào mặt sau ảnh (hoặc chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp: không

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Bằng tốt nghiệp đã được đóng dấu nổi

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 

Chỉ thực hiện bổ sung ảnh và đóng dấu nổi vào bằng tốt nghiệp đối với những học sinh tốt nghiệp từ năm 1997 đến nay của tỉnh Vĩnh Phúc.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

Hướng dẫn số 723/SGD&ĐT-VP ngày 31/7/2009 v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.