Phụ nữ Vĩnh Phúc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và các cuộc vận động

Ngày đăng: 01/01/2019  - Lượt xem: 307

Những năm qua, cùng với phụ nữ cả nước, phụ nữ Vĩnh Phúc thi đua sôi nổi hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “Phụ nữ Vĩnh phúc cử chỉ đẹp, sống nhân văn” và các cuộc vận động. Với sự nỗ lực trên tất cả mọi mặt, xuất hiện ngày càng nhiều các gương cá nhân, tập thể điển hình ở khắp các địa phương, đơn vị, đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “Phụ nữ Vĩnh phúc cử chỉ đẹp, sống nhân văn” đã tạo sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ bởi hiệu quả mà nó mang lại. Thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ và các đơn vị nữ công trong tỉnh tiếp tục triển khai sâu rộng nội dung của phong trào đến hội viên và phụ nữ trên địa bàn; vận động chị em tích cực thực hiện gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thấm nhuần các tiêu chuẩn của phong trào, đông đảo hội viên, phụ nữ trong tỉnh không ngừng học tập nâng cao nhận thức, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao; chú trọng hoàn thiện nhân cách, thực hiện tốt trách nhiệm người công dân; phấn đấu, khẳng định vai trò trong lao động, sản xuất thời kỳ mới; xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh, tạo tiền đề vững chắc cho sự tiến bộ của phụ nữ.

Nội dung thi đua của Phong trào được các cấp Hội cụ thể hóa vào các nhiệm vụ trọng tâm từng năm nhằm xây dựng người phụ nữ và xây dựng gia đình hạnh phúc với tiêu chí cụ thể, vận động, hướng dẫn phụ nữ thực hiện thông qua việc rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” và thực hiện 8 tiêu chí xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện lồng ghép phong trào Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” tiếp tục được triển khai nề nếp gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”với các hình thức sáng tạo, nội dung thiết thực. Những mô hình hiệu quả tiếp tục được học tập, nhân rộng như: Lợn nhựa tiết kiệm, thu gom phế liệu; tiết kiệm trong chi tiêu gia đình, tiết kiệm điện; hũ gạo tiết kiệm... đã tạo sự tác động mạnh mẽ, đưa cuộc vận động ngày càng đi sâu vào cuộc sống của người dân nói chung và phụ nữ nói riêng. Trên cơ sở đó, Hội đã tập trung củng cố, phát triển các loại hình tiết kiệm tại chi hội, tổ phụ nữ nhằm tạo thêm nguồn vốn vay tại chỗ, giúp chị em phát triển kinh tế. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều loại hình tiết kiệm sáng tạo, phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng phụ nữ. Trong năm 2018, các cấp Hội đã vận động hội viên phụ nữ tham gia các loại hình tiết kiệm với số dư tiết kiệm 196 tỷ đồng, cho 16.692 phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.

Cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự Tin -Tự trọng- Trung hậu-Đảm đang” được các cấp Hội tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện gắn với phong trào“Phụ nữ Vĩnh Phúc cử chỉ đẹp, sống nhân văn”. Nhân dịp kỷ niệm  các ngày Lễ lớn của đất nước, của Tỉnh, của Hội, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng tổ chức trên 3.000 buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ, sinh hoạt tổ nhóm phụ nữ với các chuyên đề về gia đình như: Giữ gìn hạnh phúc gia đình; Giới- Bình đẳng giới; Phòng chống bạo lực trong gia đình; Luật Hôn nhân - gia đình;Kỹ năng giáo dục đời sống gia đình; Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em, kiến thức chuyển giao khoa học kỹ thuật, Kỹ năng quản lý vốn vay, Phòng chống TNXH, HIV/AIDS …thu hút hàng nghìn lượt hội viên, phụ nữ tham gia và được tiếp cận nâng cao kiến thức.

Phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” được các cấp Hội triển khai gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Các cấp Hội đã tích cực vận động, tuyên truyền cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện giải phóng mặt bằng, hiến đất xây dựng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh môi trường; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ để tăng thu nhập; duy trì vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mươngvào thứ 7 hàng tuần và ngày Chủ nhật xanh; xây dựng các mô hình đường “Đường hoa phụ nữ” ở các khuôn viên nhà văn hóa, các tuyến đường hành lang giao thông. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 188 mô hình “Đường hoa phụ nữ”, tiếp tục duy trì hoạt động các mô hình: “Tổ phụ nữ tự quản thu gom rác thải”; “Tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường”;Câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông”; mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, mô hình “Nhà sạch, vườn xanh”, phát động phong trào “Gia đình trồng cây xanh”…

Các cấp Hội tiếp tục phát động nhiều phong trào thi đua cụ thể, thiết thực như: phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”…Các phong trào này đã khơi dậy được tiềm năng to lớn, sức sáng tạo và truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc, tạo nên phong trào rộng lớn trong các tầng lớp phụ nữ tự nguyện giúp nhau con giống, ngày công, vốn và kinh nghiệm sản xuất kinh doanh góp phần thực hiện nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2018, đã có 953 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được các cấp Hội giúp đỡ, trong đó có 443 chị thoát nghèo.Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia ủng hộ xây dựng Mái ấm tình thương. Kết quả, năm 2018, các cấp Hội đã vận động được trên 1 tỷ đồng, xây mới, sửa chữa 26 nhà mái ấm tình thương  và trao 64 xuất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh.Các hoạt động trên đã kịp thời động viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chị em phụ nữ nghèo và các cháu có hoàn cảnh khó khăn... yên tâm phấn khởi, tin tưởng vào tổ chức Hội, vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nư­ớc, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”...

Các cấp Hội tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp liên kết nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường. Điểm nổi bật của phong trào này là xây dựng và tiếp tục phát triển các tổ liên kết, mô hình sản xuất, chăn nuôi sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, ổn định đời sống cho phụ nữ như: mô hình “Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn”, mô hình “Trồng rau Su Su sạch”, hợp tác xã “Chăn nuôi gà Bình Minh”; Tổ liên kết sản xuất  “Bánh gạo rang” Tiên Lữ, Lập Thạch; Tổ liên kết bánh gai, bánh Tẻ Tứ Yên; Tổ liên kết trồng cây thanh long ruột đỏ, xã Tân Lập, huyện Sông Lô; tổ liên kết làm bánh hòn tại xã Hợp Thịnh, Tổ liên kết làm chổi chít xã Đồng Tĩnh huyện Tam Dương; Tổ liên kết sản xuất đồ mộc tại xã Yên Phương, huyện Yên Lạc; Tổ liên kết làm bún, bánh xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch; Tổ liên kết làm bánh chưng, bánh giầy xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường...

Cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng” được các cấp Hội tuyên truyền tới 100% cán bộ hội viên về Luật An toàn thực phẩm, hướng dẫn cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân thực hiện các biện pháp an toàn thực phẩm (cách sản xuất, sơ chế, bảo quản và tiêu dùng rượu, rau, thịt, thủy sản an toàn...) nhằm tạo sự chuyển biến, nhận thức, hành vi trong thực hiện an toàn thực phẩm. Tổ chức hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức và hành vi cho hội viên, phụ nữ trong việc sử dụng vệ sinh An toàn thực phẩm và ra mắt một số mô hình, Câu lạc bộ tại các huyện, thành phố như:  “Tổ phụ nữ sử dụng thực phẩm an toàn”; CLB "Thực phẩm an toàn vì chất lượng cuộc sống”; Mô hình CLB “Bếp xanh hạnh phúc”....

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động phụ nữ xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” tới cán bộ, hội viên phụ nữ thông qua các hình thức như: toạ đàm, sinh hoạt tổ phụ nữ, sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữvà trên các phương tiện thông tin đại chúng... Nhân dịp ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) hàng năm, các cấp Hội chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động hướng về gia đình nhằm thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ và cả nam giới tham gia các Hội thi, tọa đàm, gặp mặt, nói chuyện chuyên đề, tổ chức Ngày hội gia đình hạnh phúc, hội nghị biểu dương các gia đình xuất sắc tiêu biểu trong xây dựng gia đình no ấm tiến bộ, hạnh phúc...

Trong phong trào xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, các cấp Hội đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động Hội, sáng tạo linh hoạt trong triển khai các đợt thi đua, các cuộc vận động. Tiếp tục duy trì và phát triển các loại hình hoạt động có hiệu quả: nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm, CLB văn hoá- văn nghệ, CLB phụ nữ theo các chuyên đề, CLB phụ nữ cao tuổi ... Với những cố gắng nỗ lực của các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở, đến nay, Hội đã thu hút được 176.143 hội viên. Hệ thống tổ chức Hội được củng cố và phát triển, vai trò của tổ chức Hội ngày càng được phát huy, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Các phong trào thi đua trong hệ thống Hội được phát động ngày càng sâu rộng, toàn diện, việc tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên và được lồng ghép với việc thực hiện các cuộc phát động thi đua lớn của Đảng, Nhà nước, các phong trào thi đua của Hội đã gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ những kết quả trên cho thấy, thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định. Mặt khác đã làm khơi dậy lòng tự hào và trách nhiệm của các tầng lớp phụ nữ đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tác giả: Trần Thúy Anh - Chánh Văn phòng - Nguồn: Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 307

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022-2027 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2021-2026 Bạo lực trẻ em trong gia đình CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ PHỤ NỮ VĨNH PHÚC Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương
Xem tất cả »

Liên kết website