Trích đăng báo cáo số: 05/BC-BCH ngày 27/12/2011 của Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc về công tác phụ nữ năm 2011 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012

Ngày đăng: 08/04/2016  - Lượt xem: 2510

HỘI LHPN TỈNH VĨNH PHÚC

BAN THƯỜNG VỤ

 

Số: 99 /BC- BTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                         Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

          Vĩnh Phúc, ngày 20  tháng 11 năm 2015

 

TRÍCH BÁO CÁO

Đánh giá kết quả công tác Hội năm 2015

Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016

 

 
 

 

 

 

 

                                     PHẦN THỨ NHẤT

        ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2015

 

I.KẾT QUẢ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA HỘI

1. Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ II, giai đoạn 2010-2015

BTV Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo 100% các cấp Hội tổ chức Hội nghị Biểu dương. Kết quả tại hội nghị cấp tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 74 tập thể và 24 cá nhân; 8/9 huyện, thành, thị đã biểu dương 329 cá nhân và 110 tập thể; 131/137 cơ sở Hội biểu dương 6.893 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua trên các lĩnh vực với số tiền 502.644.000 đồng. Đơn vị làm tốt như huyện Lập Thạch, Vĩnh Tường, Vĩnh Yên, Yên Lạc.

2. Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội đánh giá tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2015:“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị trung ương 10 (Khóa XI), chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho 100% cán bộ, đảng viên. Xây dựng kế hoạch kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị gắn với kiểm tra công tác Hội định kỳ 6 tháng, kiểm tra năm. Kết quả, sau 4 năm triển khai thực hiện cấp tỉnh tổ chức được 08 đợt kiểm tra tới 9 huyện, thành thị và 03 ĐVTT và 937/1.418 chi Hội; cấp huyện kiểm tra được 138/138 xã và 1.418 chi Hội; cấp cơ sở kiểm tra được 100% chi, tổ phụ nữ.

3.Tổ chức thành công Đại hội Hội Doanh nhân nữ tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020

Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội  Hội Doanh nhân nữ tỉnh lần thứ hai, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã bầu được 25 đồng chí ủy viên BCH và 05 đồng chí trong Ban Lãnh đạo. Hội Doanh nhân nữ tỉnh đã đáp ứng được nguyện vọng của một số Doanh nhân nữ, đồng thời là nơi tập hợp thu hút các Doanh nhân nữ tham gia tổ chức Hội.

4.Tổ chức các hoạt động nhân ngày “Ngày Gia đình Việt Nam” 28/6.

Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), BTV Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương 51 gia đình tiêu biểu đại diện cho các gia đình hội viên phụ nữ, nữ công chức viên chức, công nhân lao động; các gia đình thực hiện tốt CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", CLB "Gia đình hạnh phúc", CLB Đề án 704 "Nuôi dạy con tốt", CLB "Gia đình phát triển bền vững, phong trào "Giỏi việc nước đảm việc nhà", gia đình văn hóa...Tại hội nghị đã tổ chức triển lãm trưng bày gian hàng “Ẩm thực quê hương” với hơn 100 sản phẩm nông nghiệp của hội viên, phụ nữ đến từ 9 huyện, thành, thị.

Hội LHPN các huyện, thành, thị, ĐVTT  và cơ sở: tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ giữa các Câu lạc bộ, tổ chức giải cầu lông gia đình, sinh hoạt CLB, sinh hoạt chi/tổ phụ nữ , thu hút hàng ngàn cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia hưởng ứng...Điển hình Hội phụ nữ huyện Yên Lạc biểu dương 07 hộ gia đình tiêu biểu với số tiền trị giá 2.100.000đ; Hội phụ nữ huyện Tam Dương tổ chức tập huấn kiến thức về Luật hôn nhân và gia đình cho 100 người là ủy viên BTV, BCH các xã, thị trấn…

5. Chỉ đạo các cấp Hội tham gia thực hiện phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

Ngay từ đầu năm, BTV Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các cấp Hội tích cực triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình“5 không, 3 sạch”...Kết quả, 9/9 huyện, thành, thị đã tổ chức cho các hộ gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ tại địa phương đăng ký thực hiện cuộc vận động vào dịp 8/3.Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Ban điều phối xây dựng nông thôn mới của tỉnh thành lập mới 4 tổ “Phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường” tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tiếp tục ủng hộ xây cơ sở vật chất thực hiện kế hoạch xây dựng nông mới; tham gia giải phóng mặt bằng xây dựng công trình phúc lợi của địa phương…Với sự tham gia của hơn 150 thành viên và hơn 300 người tham gia buổi lễ ra mắt truyền thông thành lập tổ “Phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường” và ra quân dọn vệ sinh quanh khu vực tổ chức lễ ra mắt, thu gom được 2.500 kg rác thải sinh hoạt, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, góp phần bảo vệ môi trường địa phương.Tổ chức Lễ ra quân dọn vệ sinh môi trường, tuyên truyền cuộc vận động xây dựng nông thôn mới.

6. Phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc: Ký kết chương trình phối hợp góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam. Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giữa hai ngành nhằm góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội khoá XIV, tỷ lệ nữ đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Chỉ đạo các huyện, thành thị căn cứ chương trình phối hợp của tỉnh chủ động tham mưu tổ chức ký kết chương trình phối hợp ở địa phương nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, người dân về vị trí, vai trò, của phụ nữ, bình đẳng giới và công tác bầu cử; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực và các hoạt động hỗ trợ cán bộ nữ tham gia ứng cử lần đầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức xây dựng mạng lưới cán bộ nữ và tham gia giám sát trong quá trình thực hiện bầu cử.

7.Tổ chức tốt các hoạt động  thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015  và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 05 năm Ngày phụ nữ Việt Nam

Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức gặp mặt 40 nữ đại biểu ưu tú tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tổ chức Ngày hội “Sắc màu hạnh phúc” hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo; Trưng bày “Ẩm thực quê hương” và Triển lãm “Hoa Đất Việt”. Tại Hội nghị Hội LHPN tỉnh đã trao 10 nhà mái ấm tình thương và 20 xuất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trị giá 320 triệu đồng; trao 06 nhà “mái ấm chiến sỹ biên cương” trị giá 360 triệu đồng cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Giang.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ 6 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA HỘI

1. Thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với các cuộc vận động.

Phong trào ”Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” tiếp tục được triển khai nề nếp gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch”; cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Các cấp Hội đã chỉ đạo đăng ký thực hiện phong trào thi đua đảm bảo theo hướng dẫn của Đoàn chủ tịch TW Hội, tiếp tục vận động cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện phong trào. Kết quả, đã có 6.910 cán bộ, 201.213 hội viên, 36.335 phụ nữ tham gia học tập và có 6.910 cán bộ, 192. 036  hội viên, 34.515 phụ nữ đăng ký thực hiện. Kết quả bình xét cuối năm đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào có 6.910/6.910 cán bộ (đạt 100%);  167.071/ 162.536 hội viên (đạt 87 %) và 29.337/34.515 phụ nữ (85%).

Các cấp Hội tiếp tục duy trì thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 1418/1418 chi tổ phụ nữ có phong trào, mô hình kết quả cụ thể về học tập và làm theo Bác. Những mô hình hiệu quả tiếp tục được học tập, nhân rộng như: Lợn nhựa tiết kiệm, thu gom phế liệu; tiết kiệm trong chi tiêu gia đình, tiết kiệm điện; hũ gạo tiết kiệm... đã tạo sự tác động mạnh mẽ, đưa cuộc vận động ngày càng đi sâu vào cuộc sống của người dân nói chung và phụ nữ nói riêng.

Thực hiện Kế hoạch  số 47/KH-ĐCT ngày 11/3/2015 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam về việc triển khai đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam chủ động giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc 5 không, 3 sạch, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với  việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch  triển khai tới 100%  các huyện, thành, thị, đơn vị trực thuộc và cơ sở Hội. Kết quả, 9/9 huyện, thành thị ĐVTT, 100% cơ sở Hội đã cụ thể hoá nội dung của phong trào thi đua phù hợp với điều kiện của từng địa phương, tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt đến cán bộ, hội viên, phụ nữ bằng nhiều hình thức như:  tổ chức mít tinh, sinh hoạt Chi hội, tổ phụ nữ, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, giao lưu văn nghệ, giao lưu thể thao trong các  dịp kỷ niệm các ngày lễ trong năm…tạo không khí thi đua sôi nổi trong thực hiện đợt thi đua.

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng Kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia hưởng ứng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hội LHPN tỉnh và 9/9 huyện, thành thị Hội đã phối hợp với Công ty Rồng vàng Việt Nam tổ chức Hội Nghị tuyên truyền hưởng ứng thực hiện cuộc vận động. Trong dịp tết Nguyên đán năm 2015 Hội LHPN các huyện, thành thị đã chủ động phối hợp với Siêu thị Coopmart mở các gian hàng lưu động bán hàng nhân dịp tết Nguyên đán Ất Mùi cung cấp các mặt hàng mang thương hiệu Việt đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân.

Cuộc vận động “Xây dựng, sửa chữa nhà mái ấm tình thương” tiếp tục được các cấp Hội thực hiện có hiệu quả. Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cho các huyện, thành, thị xây dựng ít nhất 30 nhà Mái ấm tình thương. Tính đến tháng 10/2015, Hội LHPN các cấp đã vận động ủng hộ xây dựng nhà mái ấm tình thương qua kênh của Hội được trên 2,3 tỷ đồng, xây mới 43 nhà mái ấm tình thương  và trao 78 xuất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh (Vượt 1,4 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra).

Thực hiện Cuộc vận động  phát động ủng hộ xây dựng tượng đài BàTriệu. BTV Hội LHPN tỉnh đã xây dựng tờ trình xin chủ trương của Thường trực tỉnh ủy. Triển khai tuyên truyền sâu rộng, vận động cán bộ hội viên phụ nữ 100% huyện, thành, thị, ĐVTT ủng hộ xây dựng tượng đài Bà Triệu. Kết quả, đến nay đã  vận động cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh ủng hộ được 290 triệu đồng.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm của Hội

2.1. Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, chính sách; rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao trình độ, nhận thức

Các cấp Hội, đơn vị nữ công đã tập trung tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ về ý thức chấp hành và thực hiện các chủ trương, chính sách, luật pháp của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Đặc biệt là tập trung tuyên truyền Hiến pháp sửa đổi bổ sung năm 2013; Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) 2014, Luật Lao động (sửa đổi, bổ sung); tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Dân sự, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp. Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết  Hội nghị TW 9, 10,11 của BCH TW Đảng (khoá XI), đặc biệt là Nghị quyết số 33-Hội nghị TW khóa 9 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết TW 7 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -xã hội; quy định về việc mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhân các ngày lễ lớn được triển khai sau, rộng ở 100% các cấp Hội như. Hội LHPN tỉnh phối hợp với Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh xây dựng 04 chuyên mục, 04 trang báo chuyên đề. In ấn và phát hành 10.000 cuốn bản tin tuyên truyền và chuyển tải 1.100 cuốn thông tin phụ nữ của TW Hội tới 100% số chi, tổ phụ nữ trong tỉnh. 9/9 huyện, thành thị, ĐVTT và 100% cơ sở Hội đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm như: Tổ chức Liên hoan văn nghệ, mít tinh, tọa đàm, sinh hoạt CLB, tổ chức hội thi, giao lưu thể thao, thăm quan các di tích lịch sử, nói chuyện chuyên đề, tổ chức Hội thi nữ công gia chánh, học tập 4 phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam“Tự trọng, Tự tin, Trung hậu, Đảm đang”... đã thu hút hàng trăm ngàn lượt cán bộ hội viên, phụ nữ tham gia. Điển hình như Hội LHPN huyện Vĩnh Tường tổ chức Hội thi “Rung Chuông vàng”, tổ chức giao lưu thể thao; Hội phụ nữ Công an tỉnh tổ chức “Ngày hội sắc màu hạnh phúc”, Hội phụ nữ huyện Bình xuyên tổ chức giao lưu thể thao, hội thi nấu ăn…

Các cấp Hội tiếp tục chỉ đạo xây dựng và nhân diện mô hình “Tủ sách phụ nữ”, phát động phong trào hội viên, phụ nữ đọc sách báo tại địa bàn chi, tổ phụ nữ. Đến nay đã có 137/137 cơ sở Hội và 45 chi hội có tủ sách phụ nữ với đa dạng các đầu sách, phong trào đọc sách đã được cán bộ, hội viên tích cực tham gia.

Công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, phòng chống mại dâm và phòng chống mua bán người đã được các cấp Hội thường xuyên phối hợp thực hiện có hiệu quả: Tiếp tục  duy trì hoạt động phối hợp với Công an thực hiện NQ liên tịch số 01 giữa Hội phụ nữ và Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Hội LHPN tỉnh Phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự và phòng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh tổ chức tập huấn truyền thông công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn, ma túy cho 200 cán bộ, hội viên. Tiếp tục xây dựng mô hình “đoạn đường Phụ nữ tự quản”,duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình “Tổ phụ nữ vận động chồng con và người thân đi cai nghiện ma túy”, CLB “Phòng, chống ma túy”, CLB “phòng chống mại dâm”, CLB “phòng, chống tệ nạn xã hội”, CLB “phòng chống bạo lực gia đình”, “Tổ phụ nữ không có người thân mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật”…

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-ĐCT ngày 26/8/2015 về việc tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giai đoạn 2010-2015” (gọi tắt Đề án 343) của UBND tỉnh. Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo 9/9 Hội LHPN các huyện, thành, thị tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Đề án. Kết quả, sau 5 năm triển khai đã có 370.334 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ được tuyên truyền về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam; 3.080 tin, bài tuyên truyền đăng tải trên Bản tin tuyên truyền của tỉnh Hội, trên cuốn Thông tin phụ nữ và trang TTĐT của TW Hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng, 95% cán bộ Hội LHPN từ Chi hội trở lên, cán bộ Đoàn Thanh niên và cán bộ phụ trách nữ công của Công đoàn cấp cơ sở trở lên được tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 70% trở lên hội viên, phụ nữ; nữ thanh niên; nữ cán bộ, công chức, viên chức và nữ công nhân lao động được tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam, tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các cấp Hội phụ nữ tiếp tục duy trì công tác nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh để tham mưu, đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc ở cơ sở.

2.2. Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường

Các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ và tập trung chỉ đạo giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được triển khai ở 100% cơ sở Hội như: Rà soát hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ là 3.508  hộ (chiếm tỷ lệ 34% tổng số hộ nghèo của tỉnh) và xây dựng kế hoạch giúp, tổ chức đăng ký giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, phân công cán bộ, hội viên hỗ trợ giúp đỡ. Tiếp tục  thực hiện có hiệu quả các phong trào“Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, phong trào phụ nữ giúp nhau thường xuyên, giúp nhau lúc giáp hạt, giúp nhau khắc phục thiên tai, bão lốc, phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”. Trong năm, Hội phụ nữ các cấp đã giúp 5.356 hộ nghèo, trong đó 1.825 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được các cấp Hội giúp thoát nghèo (đạt 52%). Đã có 1.115 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo (chiếm 61,1%); vận động 9.889 chị giúp 1.784 hộ và 149  chị bằng tiền, lương thực, cây con giống các loại trị giá 3,2 tỷ đồng... Nơi làm tốt là huyện Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Tường.

Các cấp Hội đẩy mạnh việc khai thác và quản lý các nguồn vốn vay hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thông qua hoạt động huy động nguồn vốn tại chỗ, nguồn vốn trong nước và quốc tế.... Hiện nay, các cấp Hội đang quản lý trên 850 tỷ đồng cho trên 35.000 lượt hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn có vốn sản xuất, chăn nuôi, ổn định cuộc sống. Trong đó nguồn vốn vay NHCSXH là 721,921 tỷ đồng cho 31.177 lượt phụ nữ nghèo, HSSV vay (tăng so với năm 2014 là 57,188 tỷ đồng).

          Nguồn tiết kiệm tại chi hội: Duy trì 1.418/1.418 chi tổ với 166.765 thành viên tham gia với tổng số tiền tiết kiệm là trên 20.176.140.000 đồng. Đến nay, toàn tỉnh số dư 76.982.060.000 đồng; chi, tổ, nhóm tiết kiệm với số tiền tiết kiệm là 51,42 tỷ đồng  giúp hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế gia đình.

Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ năm 2015 cho 137 chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN xã, phường, thị trấn và 100% các tổ tiết kiệm và vay vốn về chủ trương, chính sách mới của nghiệp vụ ngân hàng chính sách. Tổ chức đoàn kiểm tra hoạt động ủy thác tại 9/9 huyện, thành, thị và 18 cơ sở, 36 tổ vay vốn, tham gia đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra chương trình vốn HSSV; Hội LHPN các huyện, thành, thị đã tổ chức kiểm tra tại 137/137 cơ sở Hội, qua các cuộc kiểm tra cho thấy các cấp Hội nâng cao được trách nhiệm trong thực hiện 6 công đoạn ủy thác với NHCS, sau khi kiểm tra BTV Hội LHPN tỉnh đều có văn bản thông báo kết quả kiểm tra và rút kinh nghiệm một số tồn tại trong việc thực hiện vốn HSSV…

Các cấp Hội đã linh hoạt cho vay vốn đi đôi với phổ biến kiến thức quản lý, sử dụng vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn phương án sản xuất, kế hoạch kinh doanh cho phụ nữ được vay vốn để hỗ trợ sử dụng và phát huy nguồn vốn có hiệu quả cho hơn 35.000 lượt hộ vay. Các cấp Hội phụ nữ đã phối hợp với phòng nông nghiệp, trung tâm khuyến nông, công ty phân bón Phú Điền; công ty Supper phốt phát và hóa chất Lâm Thao, trường Đại học Nông nghiệp I, công ty TNHH Việt Hoa, Viện sinh học  nhiệt đới TW ...tổ chức được 84 lớp tập huấn kiến thức chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu; tiêm phòng chống dịch cúm cho đàn gia súc, gia cầm, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt; kỹ thuật sử dụng phân bón đạt hiệu quả cho 8.227 hội viên phụ nữ; phối hợp với Công ty phân bón Phú Điền cung ứng 36,5 tấn phân bón trả chậm phục vụ cho sản xuất và gieo cấy vụ lúa mùa năm 2015. Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Đoàn chuyên gia của Liên minh HTX Canada (CCA) tiến hành khảo sát tình hình chăn nuôi, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi gà tại xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương.

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường và Ngày môi trường thế giới năm 2015. Hội LHPN tỉnh phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường tổ chức Triển lãm gian hàng “Phụ nữ Vĩnh Phúc với công tác Bảo vệ Môi Trường”; trưng bày các Pano, ápphích tuyên truyền, giới thiệu về  các hoạt động bảo vệ Môi trường, trưng bày các sản phẩm nông nhiệp sạch của hội viên, phụ nữ…; phối hợp với Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh tổ chức Lễ ra quân Bảo vệ môi trường cho hơn 500 cán bộ, hội viên, phụ nữ tại huyện Yên Lạc, huyện Tam Dương; Phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức 2 lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường với sự tham gia của 300 cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh, các huyện, thành, thị; BTV, Ủy viên BCH Hội LHPN các xã, phường, thị trấn; đại diện các CLB bảo vệ môi trường, các tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường.

Hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm được các cấp hội duy trì thực hiện:

Trung tâm Phụ nữ và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tuyên truyền tư vấn về xuất khẩu lao động, du học nước ngoài cho 150 lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thành, thị, chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, thị trấn. 9/9 huyện, thành thị phối hợp với  các Trung tâm bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho người lao động tỉnh tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức và tư vấn giới thiệu việc làm cho  hội viên phụ nữ như:  Hội LHPN huyện Yên Lạc phối hợp với Trung tâm dạy nghề Minh Tiến tổ chức 02 lớp dạy nghề thêu ren, làm  hoa nhân tạo cho 70 hội viên phụ nữ xã Văn Tiến, Đồng Văn, 01 lớp dạy nghề may cho 35 hội viên phụ nữ xã Tam Hồng;  Hội LHPN huyện Tam Dương, huyện Vĩnh Tường phối hợp với Ban chỉ đạo XKLĐ huyện, Công ty TTCL tổ chức Hội nghị tuyên truyền tư vấn xuất khẩu lao động cho 346 cán bộ, 4.000 hội viên cơ sở; Hội LHPN huyện Sông Lô phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng kiến thức và đào tạo nghề tỉnh tổ chức tập huấn dạy nghề cho nông dân về kiến thức nuôi trồng thủy sản, lúa, hoa màu cho 478 hội viên xã Phương Khoan…

Hoạt động Hội Doanh nhân nữ: Ban chấp hành Hội doanh nhân nữ tổ chức đi giao lưu xúc tiến thương mại tại tỉnh Thanh Hóa, Yên Bái.Tổ chức tập huấn quản trị doanh nghiệp, khởi sự doanh nghiệp cho cán bộ, hội viên phụ nữ giúp cho chị em phát huy được tiềm lực, phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập.  

2.3. Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững

Các cấp Hội tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho 478.242 lượt cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ về vai trò của gia đình trong xã hội, Chỉ thị 49/CT-TW của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, phòng, chống HIV/AIDS, mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em và vấn đề phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục gia đình theo 4 tiêu chí gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”…

Công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em được các cấp Hội tiếp tục chú trọng. Trong năm, Hội LHPN tỉnh  đã phối hợp với Trung tâm CSSKSS tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức về dinh dưỡng cho 100 bà mẹ có con dưới 5 tuổi trên địa bàn huyện Tam Dương. Các cấp Hội đã phối hợp với các cấp, các ngành chức năng tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến cho 264.507 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên về công tác DS-KHHGĐ, SKSS, kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và phụ nữ mang thai,vận động phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai, kết quả đã có 97.424 lượt hội viên, phụ nữ được khám bệnh, khám bệnh phụ khoa, khám thai và uống viên sắt chống thiếu máu; vận động được 44.847 chị thực hiện các biện pháp tránh thai. 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022-2027 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2021-2026 Bạo lực trẻ em trong gia đình CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ PHỤ NỮ VĨNH PHÚC Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương
Xem tất cả »

Liên kết website