Phụ nữ Vĩnh Phúc học tập và làm theo gương Bác

Ngày đăng: 18/05/2020  - Lượt xem: 574

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, những năm qua, BTV Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lồng ghép vào phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội; chỉ đạo các cấp Hội tổ chức cho hội viên ký cam kết thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với ký cam kết thi đua, đưa tiêu chí học tập và làm theo Bác thành một trong các tiêu chí đánh giá xếp loại phong trào Hội, xếp loại cán bộ, hội viên.

Các cấp Hội đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ. Hội LHPN tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan tuyên truyền của tỉnh tích cực tuyên truyền nhiều hoạt động thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng TTGTĐT tỉnh xây dựng các chuyên mục, chuyên trang về học tập và làm theo gương Bác; đăng tải nhiều bài viết tôn vinh những gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên Bản tin tuyên truyền, Fanpage và Trang Thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh. Hội LHPN các huyện, thành phố đã sáng tạo, linh hoạt trong tuyên truyền Chỉ thị gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa phương, từng đối tượng phụ nữ như: Gặp mặt; tọa đàm; giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức các hoạt động về nguồn...Các cấp Hội còn tập trung tuyên truyền, giáo dục học tập theo gương Bác gắn với rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và thông qua nhiều hoạt động của phong trào “Phụ nữ Vĩnh Phúc cử chỉ đẹp, sống nhân văn”, Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”.  Việc triển khai học tập, tuyên truyền Chỉ thị 05 dưới nhiều hình thức đã mang lại hiệu quả trong chuyển biến và nhận thức và hành động làm theo của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Các cấp Hội phụ nữ thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm trong chi tiêu hành chính ngân sách hoạt động của Hội; đẩy mạnh tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm. Đặc biệt, các cấp Hội chú trọng cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ Hội, tăng cường sâu sát cơ sở, gần gũi giúp đỡ hội viên phụ nữ; chú trọng việc gương mẫu rèn luyện trong đội ngũ cán bộ Hội, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở các nội dung chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc “làm theo” gương Bác được gắn với thực hiện đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế. Tiết kiệm để thoát nghèo, tạo nguồn vốn phát triển kinh tế, chăm lo giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành phong trào thi đua đem lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động tại cơ sở. Các phong trào như: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, giúp nhau thường xuyên, giúp nhau lúc giáp hạt, giúp nhau ngày công, con giống, cho nhau vay không lấy lãi… tiếp tục được các cấp Hội duy trì và phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng duy trì và nhân rộng các mô hình tiết kiệm như: “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Thùng gạo tiết kiệm tập trung”, “Tiết kiệm phế liệu”,“Tiết kiệm điện”, “Hũ gạo tiết kiệm”…Đến nay toàn tỉnh có 2.844 mô hình tiết kiệm theo gương Bác với 54.264 thành viên tham gia. Đặc biệt các cấp Hội đã gắn việc thực hành tiết kiệm với các hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng nhà Mái ấm tình thương”. Kết quả trong 04 năm qua, toàn tỉnh đã vận động được trên 5,8 tỷ đồng, sửa chữa 05 nhà và xây mới 117 nhà Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”, chủ trương “Mỗi cơ sở Hội duy trì một hình thức văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các cấp Hội phụ nữ đã tăng cường đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thể dục thể thao theo tấm gương của Bác, huy động được đông đảo các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia luyện tập trong các Câu lạc bộ như: cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, Yoga, khiêu vũ thể thao, thể dục dưỡng sinh, đi bộ…Hiện các cấp Hội có 1.270 CLB văn hoá văn nghê, thể dục thể thao với 21.361 thành viên tham gia.

Qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội đã nhận thức rõ được mục đích và ý nghĩa quan trọng của Chỉ thị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các cấp Hội đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện Chỉ thị. Các hoạt động tuyên truyền được quan tâm tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, hoạt động tiết kiệm được duy trì phát triển. Nội dung học tập và làm theo luôn được thực hiện với phong trào phụ nữ và công tác Hội. Việc đăng ký nêu gương trong đội ngũ cán bộ Hội được thực hiện nghiêm túc…Qua học tập, cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ đã nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần tích cực vào việc thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, hạn chế tiêu cực trong tổ chức Hội và rèn luyện lối sống của người cán bộ, đảng viên, hội viên có tinh thần trách nhiệm với công việc để xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Từ đó góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh./.

Tác giả: Phương Thảo - Ban TG-CSLP - Nguồn: Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 574

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022-2027 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2021-2026 Bạo lực trẻ em trong gia đình CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ PHỤ NỮ VĨNH PHÚC Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương
Xem tất cả »

Liên kết website