Đại hội phụ nữ các cấp

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện, ĐTTT, nhiệm kỳ 2021-2026
15/09/2021
Thực hiện Kế hoạch số 888/KH-ĐCT ngày 10/8/2020 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về chỉ đạo Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027; Thông tri số 27/TTr-TU ngày 28/9/2020 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cấp huyện, đơn vị trực thuộc (ĐVTT). Hội LHPN huyện Bình Xuyên được chọn tổ chức Đại hội điểm của tỉnh để rút kinh nghiệm. Đến ngày 08/9/2021, 9/9 huyện, thành phố và 02 ĐVTT đã hoàn thành Đại hội cấp huyện.
Xem chi tiết »
Hội phụ nữ Công an tỉnh tổ chức Đại hội phụ nữ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026
08/09/2021
Ngày 8/9, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự đại hội có Đại tá Đinh Ngọc Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đ/c Nguyễn Hồng Nhung – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Đại diện cấp ủy, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố và 150 đại biểu đại diện cho các cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh.
Xem chi tiết »
Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Tam Đảo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026
25/08/2021
Ngày 25/8/2021, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tam Đảo long trọng tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hồng Nhung - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy; Đinh Văn Mười - TUV, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND huyện, UV BTV huyện ủy, trưởng các đoàn thể huyện và sự tham dự của 148 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 9.000 cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn huyện.
Xem chi tiết »
Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Lập Thạch, nhiệm kỳ 2021-2026
04/08/2021
Ngày 04/8/2021, Hội LHPN huyện Lập Thạch long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Nhung – TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Hà Đình Nhã – TUV, Bí thư huyện ủy Lập Thạch; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và 168 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 24.000 hội viên phụ nữ trong toàn huyện.
Xem chi tiết »
Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Phúc Yên, nhiệm kỳ 2021-2026
30/07/2021
Ngày 30/7/2021, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Phúc Yên đã tổ chức Đại hội phụ nữ, nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải - TUV, Bí Thư Thành ủy Phúc Yên; Nguyễn Thị Tình - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Đào Anh Dũng - Chủ tịch HĐND thành phố Phúc Yên; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể thành phố; lãnh đạo các xã, phường thành phố Phúc Yên đặc biệt Đại hội có sự tham dự của 148 đại biểu chính thức đại diện cho 14.900 cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố.
Xem chi tiết »
Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Tam Dương, nhiệm kỳ 2021-2026
26/07/2021
Ngày 26/7/2021, Hội LHPN huyện Tam Dương đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh;Nguyễn Thanh Quang - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Dương; lãnh đạo UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội LHPN huyện qua các thời kỳ, cùng150 đại biểu chính thức đại diện cho trên 23.000 hội viên phụ nữ trong toàn huyện.
Xem chi tiết »
Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
15/07/2021
Ngày 15/7/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hồng Nhung - TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Trần Thị Ngọc Thùy – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Hoài Nam – Phó Bí thư TT Thành ủy; Lương Văn Long – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong BTV Thành ủy – TT HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ thành phố, đại diện lãnh đạo các ban ngành của thành phố và 186 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 21 ngàn cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố.
Xem chi tiết »
Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2021-2026
02/07/2021
Ngày 02/7/2021, Hội LHPN huyện Vĩnh Tường đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hồng Nhung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Quang - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường; lãnh đạo UBND, HĐND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện... Đặc biệt, Đại hội có sự tham dự của 186 đại biểu chính thức đại diện cho trên 40.000 hội viên phụ nữ trong toàn huyện.
Xem chi tiết »
Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2021 - 2026
29/06/2021
Ngày 29/6/2021, Hội LHPN huyện Yên Lạc đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có đồng chí Trần Thị Ngọc Thùy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Bí thư huyện ủy; lãnh đạo UBND, HĐND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện... Đặc biệt, Đại hội có sự tham dự của 156 đại biểu chính thức đại diện cho trên 28.000 hội viên phụ nữ trong toàn huyện.
Xem chi tiết »
Hội phụ nữ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026
25/06/2021
Ngày 24-25/6/2021, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức Đại hội phụ nữ, nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hồng Nhung - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Nguyễn Hoài Nam - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Phòng Công tác quần chúng Quân khu II và các đồng chí Thủ trưởng các phòng, trưởng ban cơ quan, Trung đoàn 834 và Ban Chỉ huy quân sự 9 huyện, thành phố... đặc biệt Đại hội có sự tham dự của 61 đại biểu chính thức đại diện cho 122 cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: đến ngày:
Bạo lực trẻ em trong gia đình CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ PHỤ NỮ VĨNH PHÚC Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương Quốc mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc Hội Thi Gói bánh chưng của NKT tỉnh Vĩnh Phúc
Xem tất cả »

Liên kết website


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
1
8
3
6
1
0