QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Ngày đăng: 06/10/2016  - Lượt xem: 1566

ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT HỘI LHPN TỈNH VĨNH PHÚ (1974 - 1977)

- Thời gian: Từ ngày 26-29/04/1974

- Hội trưởng: Đ/c Đặng Thị Hồng Nhung

- BCH khóa I gồm 33 ủy viên.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ II  HỘI LHPN TỈNH VĨNH PHÚ (1977 - 1980)

- Thời gian: Từ ngày 04-8/7/1977

- Hội trưởng: Đ/c Ngô Thị Đắc

- BCH khóa II gồm 37 ủy viên. 

ĐẠI HỘI LẦN THỨ III HỘI LHPN TỈNH VĨNH PHÚ (1980-1983)

- Thời gian: Từ ngày 13-14/10/1980,

- Hội trưởng: Đ/c Ngô Thị Đắc

- BCH khóa III gồm 39 ủy viên. 

ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV HỘI LHPN TỈNH VĨNH PHÚ (1983-1987)

- Thời gian: Từ ngày 13-15/04/1983,

- Hội trưởng: Đ/c Ngô Thị Đắc

- BCH khóa IV gồm 41 ủy viên. 

ĐẠI HỘI LẦN THỨ V HỘI LHPN TỈNH VĨNH PHÚ (1987-1991)

- Thời gian: Từ ngày 23-26/03/1987

- Hội trưởng: Đ/c Trần Thị Na

- BCH khóa V gồm 37 ủy viên. 

ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI HỘI LHPN TỈNH VĨNH PHÚ (1991-1997)

- Thời gian: Từ ngày 04-07/12/1991

- Hội trưởng: Đ/c Trần Thị Na

- BCH khóa VI gồm 35 ủy viên.

- Từ ngày 01/1/1994 Đồng chí Trần Thị Na chuyển công tác, đồng chí Trần Thị Sách được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phú. 

ĐẠI HỘI LẦN THỨ X HỘI LHPN TỈNH VĨNH PHÚC (1997-2001)

- Thời gian: Từ ngày 26-27/3/1997

- Chủ tịch: Đ/c Phan Thị Tâm – UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam – TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc.

- Phó Chủ tịch: Đ/c Lê Thị Nguyệt.

- BCH khóa X gồm 27 ủy viên.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI HỘI LHPN TỈNH VĨNH PHÚC (2001-2006)

- Thời gian: Từ ngày 12-13/11/2001

- Chủ tịch: Đ/c Phan Thị Tâm – UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam – TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc.

- Phó Chủ tịch: Đ/c Lê Thị Nguyệt.

- Phó Chủ tịch: Đ/c Phan Thị Ngọc Bích.

- BCH khóa XI gồm 33 ủy viên.

- Từ tháng 02/2006 Đồng chí Phan Thị Tâm nghỉ hưu, đồng chí Lê Thị Nguyệt được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII HỘI LHPN TỈNH VĨNH PHÚC (2006-2011)

- Thời gian: Từ ngày 15-16/11/2006

- Chủ tịch: Đ/c Lê Thị Nguyệt – UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam – TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc.

- Phó Chủ tịch: Đ/c Phan Thị Ngọc Bích.

- Phó Chủ tịch: Đ/c Trần Thị Yên.

- Phó Chủ tịch: Đ/c Trần Thị Minh Lợi.

- BCH khóa XII gồm 37 ủy viên.

- Từ tháng 6/2010 Đồng chí Lê Thị Nguyệt chuyển công tác, đồng chí Trần Thị Yên Quyền Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc.

- Từ tháng 12/2010 Đồng chí Phan Thị Ngọc Bích nghỉ hưu.

- Từ tháng 11/2011 Đồng chí Trần Thị Minh Lợi chuyển công tác.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII HỘI LHPN TỈNH VĨNH PHÚC (2011-2016)

- Thời gian: Từ ngày 08-09/12/2011

- Chủ tịch: Đ/c Trần Thị Yên – UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc.

- Phó Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Thị Lệ Thủy.

- Phó Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà

- BCH khóa XIII gồm 38 ủy viên.

- Từ tháng 8/2013 Đồng chí Trần Thị Yên chuyển công tác, đồng chí Nguyễn Thị Thu Chầm được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc.

- Từ tháng 8/2014 Đồng chí Vũ Thị Thu Hòa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc.

- Từ tháng 8/2014 Đồng chí Nguyễn Thị Nhung được điều động về giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc.

- Từ tháng 5/2015 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà chuyển công tác.

- Từ tháng 8/2015 Đồng chí Vũ Thị Thu Hà được điều động về giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIV HỘI LHPN TỈNH VĨNH PHÚC (2016-2021)

- Thời gian: Từ ngày 08-09/11/2016

- Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Thị Thu Chầm – UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam – TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc.

- Phó Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Thị Lệ Thủy.

- Phó Chủ tịch: Đ/c Vũ Thị Thu Hòa.

- Phó Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Thị Nhung.

- Phó Chủ tịch: Đ/c Vũ Thị Thu Hà.

- BCH khóa XIV gồm 39 ủy viên.

- Từ tháng 9/2018 Đồng chí Vũ Thị Thu Hòa chuyển công tác.

- Từ tháng 12/2019 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy chuyển công tác.

- Từ tháng 01/2020 Đồng chí Nguyễn Thị Tình được điều động về giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc.

- Từ tháng 01/2020 Đồng chí Trần Thị Ngọc Thùy được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc.

- Từ tháng 02/2020 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Chầm nghỉ hưu, đồng chí Nguyễn Hồng Nhung được bầu làm Phó Chủ tịch phụ trách Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc.

- Từ tháng 10/2020 Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - TUV, Phó Chủ tịch phụ trách Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc.

- Từ tháng 01/2021 Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc.

Tác giả: - Nguồn: Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1566

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022-2027 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2021-2026 Bạo lực trẻ em trong gia đình CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ PHỤ NỮ VĨNH PHÚC Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương Quốc mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc
Xem tất cả »

Liên kết website