Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên, phụ nữ

Ngày đăng: 07/03/2022  - Lượt xem: 55

Xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên, phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với các ngành, các cấp tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tổ chức Hội thi "Phụ nữ Vĩnh Phúc với pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình"

Bám sát chỉ sự đạo của Trung ương Hội, UBND tỉnh, các cấp Hội đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án tuyên truyền, PBGDPL có sự vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Các cấp Hội đã chủ động triển khai thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL trong kế hoạch hoạt động của Hội, chú trọng lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp, đa dạng hình thức tuyên truyền thích ứng tình hình dịch bệnh. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng phóng sự, chuyên mục, chuyên trang, tin, bài, duy trì hiệu quả trang thông tin điện tử của các cấp Hội, trang zalo, facebook. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đối thoại chính sách, pháp luật với cán bộ, hội viên phụ nữ để giải quyết những băn khoăn, vướng mắc. Phối hợp giải quyết kịp thời đơn thư, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, nhất là các vụ việc bạo lực phụ nữ, xâm hại trẻ em; tham gia tích cực công tác hoà giải mâu thuẫn tại cộng đồng dân cư. Thông qua công tác tuyên truyền PBGDPL của các cấp Hội đã có trên 90% hội viên, phụ nữ được tiếp cận thông tin pháp luật và nâng cao kiến thức về nhiều mặt cho phụ nữ, góp phần thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp; động viên các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động của Hội, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương...

 Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả tác phối hợp giữa các ngành liên quan, Hội LHPN tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh về việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn tỉnh, giai đoạn  2019 - 2022 nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của Hội LHPN tỉnh với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em. Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 45 lớp tập huấn tuyên truyền kiến thức pháp luật về các nội dung như: Quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh và xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật An toàn giao thông, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật trẻ em, Luật Bảo hiểm y tế, Luật bảo hiểm xã hội…

Hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội  đã tích cực tuyên truyền, đăng tải 1.726 tin bài trênWebsite, fanpage, Bản tin tuyên truyền của Hội LHPN tỉnh; Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng các cấp thực hiện tuyên truyền trên 140 cuộc; in ấn và phát hành 430 tờ Poster, 200 chiếc quạt giấy, in 3.496 cuốn bản tin sinh hoạt Hội tuyên truyền về bầu cử chuyển tới các huyện, thành phố và các xã, phường thị trấn; tổ chức 5 lớp tập huấn bồi dưỡng, hỗ trợ nâng cao năng lực cho 583 nữ ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tổ chức 11 hội nghị tập huấn cho 1.787 cán bộ, hội viên tham gia về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thông qua các hội nghị đã cung cấp cho nữ ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong hoạt động thu thập và xử lý thông tin, xây dựng chương trình hành động, tiếp xúc cử tri… góp phần nâng cao tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ngoài ra, Hội LHPN các cấp tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình, Câu lạc bộ như:  duy trì 54 CLB “Phụ nữ nông dân với pháp luật”, 25 CLB “Phòng, chống bạo lực gia đình”, 01 CLB “Phụ nữ dân tộc thiểu số với pháp luật” tại 80 xã, phường, thị trấn với 4.300 thành viên tham gia. Thông qua việc duy trì sinh hoạt  các mô hình, CLB  đã giúp chị em phụ nữ nông dân và dân tộc tộc thiểu số nắm được các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho hội viên, phụ nữ nông thôn; để phụ nữ có thể tự bảo vệ mình và chấp hành pháp luật góp phần vào phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, hội viên phụ nữ; chủ động phối hợp với các ngành có liên quan mở các lớp tập huấn bồi dưỡng và nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp; tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật cho phụ nữ...Có thể nói, công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, hội viên phụ nữ của Hội LHPN tỉnh trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức về pháp luật của cán bộ, hội viên phụ nữ ngày càng được nâng cao, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật; đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động và các phong trào thi đua để tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.  

Tác giả: Hồng Hạnh - Phó Ban Tuyên giáo chính sách luật pháp - Nguồn: Hội LHPN tỉnh - Số lần được xem: 55

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022-2027 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2021-2026 Bạo lực trẻ em trong gia đình CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ PHỤ NỮ VĨNH PHÚC Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương
Xem tất cả »

Liên kết website