Thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày đăng: 05/09/2018  - Lượt xem: 112

Bạo lực gia đình đang là vấn đề được dư luận xã hội quan tâm sâu sắc, đây là một dạng tệ nạn gây hậu quả ở nhiều mức độ khác nhau tác động đến đời sống gia đình và xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân, tăng thêm gánh nặng cho hệ thống y tế và các cơ quan tư pháp.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã dành nhiều sự quan tâm tới việc phòng, chống bạo lực gia đình và đã ban hành nhiều đạo luật trực tiếp và gián tiếp như: Hiến pháp, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Bộ luật Dân sự,..và đặc biệt Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007. Những văn bản này đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội cũng như trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.

Thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ trong phòng, chống bạo lực gia đình được quy định tại Điều 33, Điều 34 Luật PCBLGĐ và khoản 17 điều 2 QĐ 215/QĐ-TTg. Trong 10 năm qua, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt vai trò của tổ chức hội; Trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành phố triển khai tới 100% cơ sở Hội và tới cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về PCBLGĐ. Chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch ký kết liên tịch với phòng Văn hóa về các nội dung như: Tổ chức tuyên truyền Luật hôn nhân và gia đình, Luật PCBLGĐ... và kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc đến cán bộ, hội viên phụ nữ.

 Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, khuyến khích hội viên và nhân dân chấp hành pháp luật về PCBLGĐ, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới được Hội LHPN tỉnh thường xuyên chú trọng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn trọng điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các đợt sinh hoạt định kỳ ở các tổ phụ nữ, các mô hình, Câu lạc bộ như: “CLB phụ nữ với pháp luật”, “CLB phòng chống tệ nạn xã hội”, “CLB PCBLGĐ”, “CLB Gia đình phát triển bền vững”, “Tổ phụ nữ không sinh con thứ 3”, mô hình xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”… đồng thời tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình đến hội viên, nhằm đẩy lùi các mối nguy hại xâm nhập gia đình, nhất là tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình. Hội LHPN tỉnh cấp phát các tài liệu về Bình đẳng giới và PCBLGĐ như: tờ rơi “Bạn không cô đơn - chúng tôi luôn bên bạn”; Tài liệu dùng cho tuyên truyền viên về luật phòng chống bạo lực gia đình; tài liệu truyền thông “Sổ tay những điều cần biết về bình đẳng giới trong gia đình”; “Ngăn chặn bạo lực gia đình là trách nhiệm của mọi người và của cả cộng đồng”; Biên soạn và phát hành 10.000 cuốn sổ tay Tuyên truyền Bình đẳng giới và Phòng, chống bạo lực gia đình cấp phát đến các Chi, tổ phụ nữ làm tài liệu sinh hoạt; Phối hợp với Sở Tư pháp cấp phát sách pháp luật cho 137 Hội phụ nữ xã, phường, thị trấn (số lượng trên 50 đầu sách/đơn vị); cấp phát sách pháp luật cho 25 CLB “Phòng, chống BLGĐ”; cấp phát 1.050 cuốn tài liệu tuyên truyền một số nội dung mới về Hiến pháp năm 2013; Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Hôn nhân gia đình... Năm 2013, Hội LHPN tỉnh đã thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật, đã tư vấn trực tiếp cho trên 200 lượt CB, HVPN và người dân về các vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình, đất đai, buôn bán phụ nữ; tiếp nhận và trả lời đơn thư 375 vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình, đất đai, buôn bán phụ nữ ...;Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho 4.900 cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở của 9/9 huyện, thành phố và các nữ công nhân trong các khu nhà trọ qua đó giúp cho chị em được tiếp cận và nâng cao kiến thức về bình đẳng giới, PCBLGĐ và các chủ trương, chính sách pháp luật mới của Đảng và Nhà nước. Chỉ đạo các cấp Hội thực hiện công tác PCBLGĐ gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” trong đó có tiêu chí gia đình không có bạo lực gia đình. Chỉ đạo lồng ghép nội dung về PCBLGĐ với phong trào “Xây dựng nông thôn mới” triển khai tại địa phương như phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa" và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…

Hàng năm, nhân ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), 100% các huyện, thành phố đã tổ chức các hoạt động truyền thông vận động cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, phụ nữ tham gia xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” như tổ chức các hoạt động hướng về “Ngày hội Gia đình hạnh phúc”, “Ngày hội Sắc màu hạnh phúc”, tổ chức tọa đàm biểu dương gia đình Văn hóa... đã thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trong cộng đồng. Chỉ đạo 9/9 Hội LHPN các huyện, thành phố xây dựng và nhân rộng các mô hình Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, Câu lạc bộ PCBLGĐ, Câu lạc bộ gia đình không sinh con thứ 3, câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, câu lạc bộ trợ giúp pháp lý... góp phần nâng cao kiến thức về chăm sóc, nuôi dạy con; kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, kiến thức về pháp luật cho phụ nữ.

Thực hiện Tiểu Đề án 4 về “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ nông thôn và phụ nữ dân tộc thiểu số” giai đoạn 2013- 2016; Thực hiện chương trình phối hợp với Sở Tư pháp của tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn từ tỉnh tới cơ sở cho hơn 30.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ trên toàn tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến những chính sách pháp luật mới trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới, Luật PCBLGĐ, Luật Hôn nhân gia đình… Hằng năm Hội LHPN tỉnh đều có kế hoạch phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh tổ chức các lớp tập huấn về phổ biến, giáo dục pháp luật; tập huấn về tổ chức và hòa giải ở cơ sở, về PCBLGĐ cho báo cáo viên và cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp. Chỉ đạo các cấp Hội lồng ghép tuyên truyền, tập huấn các kiến thức về bạo lực gia đình và mục đích, ý nghĩa cũng như các cơ sở tiếp nhận nạn nhân bạo lực gia đình trong các chương trình/dự án khác đang thực hiện của Hội: Lồng ghép trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Dự án 2 “Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”; Đề án 343 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; Đề án 704 “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” (giai đoạn 2010 – 2015); Đề án 938 “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái”…

 Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, sức khỏe phụ nữ và hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân BLGĐ đã được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo. Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh xây dựng mô hình câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững và nhóm PCBLGĐ, đến nay đã thành lập được 33 CLB gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống bạo lực gia đình, thành lập 221 địa chỉ tin cậy và 106 đường dây nóng, các mô hình địa chỉ tin cậy đã làm tốt chức năng hoạt động của mình: Tiếp nhận nạn nhân bị bạo lực gia đình; hỗ trợ nạn nhân về động viên tinh thần, chăm sóc y tế, hoặc hỗ trợ một số nhu cầu thiết yếu phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở trong trường hợp nạn nhân không tự lo được hoặc không có sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè; tư vấn cho nạn nhân những vấn đề liên quan đến tình trạng bạo lực; bố trí nơi ở tạm cho nạn nhân trong trường hợp nạn nhân không có chỗ ở khác để tránh những hành vi bạo lực tiếp theo của người gây bạo lực; thông báo cho cơ quan có thẩm quyền biết về vụ việc bạo lực. Các địa chỉ tin cậy đã tiếp nhận 180 vụ việc về bạo lực gia đình, trong đó đã giải quyết thành công 174 vụ việc, 06 vụ việc chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh phong trào chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức cho chị em về sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ dinh dưỡng; sức khoẻ vị thành niên, DS-KHHGĐ, phòng chống các bệnh xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm... góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội làm tốt các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ góp phần xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc” được Hội LHPN tỉnh quan tâm, chú trọng. Chỉ đạo các cấp Hội chủ động khai thác các nguồn vốn để hỗ trợ vốn vay cho đối tượng phụ nữ gặp khó khăn, thiếu vốn sản xuất kinh doanh, thông qua các nguồn vốn của: Ngân hàng chính sách xã hội, quỹ quốc gia giải quyết việc làm, dự án quốc tế... Đến nay, các cấp Hội đang quản lý hàng trăm tỷ đồng cho hàng vạn lượt hộ phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, nhằm từng bước tạo điều kiện cho phụ nữ được tiếp cận các nguồn lực kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình.

 Công tác giám sát và tham gia góp ý xây dựng việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCBLGĐ, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, được Hội LHPN hàng năm đều triển khai phối hợp, tham gia cùng các ban, ngành trong việc kiểm tra, giám sát các chế độ, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới như: Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết của HĐND tỉnh về xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa tại các huyện, thành phố và một số sở, ngành trên địa bàn tỉnh; một số tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới cơ sở; tổ chức giám sát việc thực hiện Chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội cho cán bộ nữ chuyên trách cấp xã; Năm 2018, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội thảo đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCBLGĐ; thành lập đoàn Giám sát việc thực hiện khoản 4, khoản 5 Điều 35 Luật PCBLGĐ quy định về UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện Lập Thạch và huyện Vĩnh Tường (giai đoạn 2008-2018).

Các hoạt động trên đã góp phần động viên, khuyến khích mọi người, mọi gia đình và xã hội có những việc làm, hành động cụ thể quan tâm tới gia đình, thiết thực xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện bình đẳng giới, ngăn ngừa bạo lực gia đình; Góp phần thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”. Từ đó hướng tới xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc, phát triển bền vững, thực sự là tổ ấm của mọi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030.

Có thể nói, quá trình triển khai thực hiện Luật và các văn bản phòng, chống bạo lực gia đình trong các cấp Hội nói riêng và nhân dân nói chung đã đạt được hiệu quả, vấn đề bạo lực gia đình đã được nhìn nhận một cách thực sự chú trọng. Việc triển khai thực hiện Luật PCBLGĐ đã được các cấp, các ngành, các đoàn thể quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ; đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực, nhận thức về PCBLGĐ được nâng lên rõ rệt; mô hình PCBLGĐ đã và đang được nhân rộng trong phạm vi toàn tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, cộng đồng và xã hội trong việc PCBLGĐ, góp phần từng bước giảm thiểu bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Các cấp Hội thực hiện nghiêm túc vai trò, trách nhiệm của mình theo quy định của Luật, công tác triển khai thực hiện Luật PCBLGĐ đã được Hội LHPN tỉnh quan tâm chỉ đạo đến các cấp Hội. Hội LHPN các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ, xây dựng địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Công tác PCBLGĐ được triển khai đồng bộ với các hoạt động phòng chống mua bán người, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các chương trình về an toàn vệ sinh thực phẩm bảo vệ môi trường. Công tác phối hợp liên ngành thực hiện Luật PCBLGĐ từng bước có hiệu quả. Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về bình đẳng giới và PCBLGĐ đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và mọi tầng lớp nhân dân. Các cấp Hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy triển khai các hoạt động về phòng chống bạo lực gia đình, thể hiện ngày càng tốt hơn vai trò, chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, thực hiện tốt vai trò giám sát việc thực hiện Luật PCBLGĐ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có những khó khăn đó là công tác phòng, chống bạo lực gia đình vẫn chưa thật sự hiệu quả, nhận thức về BLGĐ chưa đầy đủ. Đặc biệt ở một số vùng nông thôn, đa số người dân chưa nhận thức được chính xác thế nào là bạo lực gia đình, nhầm lẫn giữa BLGĐ với những mâu thuẫn thường gặp hàng ngày trong đời sống gia đình. Bạo lực gia đình chưa được phát hiện và ngăn chặn kịp thời; trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong PCBLGĐ chưa được hiểu và thực hiện đúng; Công tác hòa giải đối với một số vụ việc (nhất là các trường hợp ly hôn) chưa kịp thời, chưa đạt hiệu quả; Sự phối hợp giữa các ban, ngành có liên quan nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình chưa cao, đôi khi còn hình thức.

Trong thời gian tới, Hội LHPN các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Tích cực phối hợp với các ngành tham gia phát hiện, giải quyết các vụ việc bạo lực gia đình xảy ra tại địa phương; Triển khai thực hiện Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027";  Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2027"; Đề án “Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường gắn với 3 sạch góp phần xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh";…phát huy hơn nữa vai trò của mô hình “Địa chỉ tin cậy” và “Đường dậy nóng” tại cộng đồng; duy trì hoạt động, nhân rộng mô hình CLB “Phòng chống bạo lực gia đình”, “Phụ nữ nông dân với pháp luật”… nhằm hỗ trợ các kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình cho hội viên, phụ nữ.

Phòng chống bạo lực gia đình là một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; trước hết mỗi thành viên trong gia đình phải có ý thức xây dựng gia đình; sự quan tâm vào cuộc thực hiện tốt Luật PCBLGĐ của các cấp, các ngành, các tổ chức, các đoàn thể và cộng đồng xã hội; trong đó vai trò của Hội LHPN trong việc tuyên truyền giáo dục hội viên phụ nữ thực hiện tốt việc phòng, chống bạo lực gia đình sẽ góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tác giả: Hồng Hạnh Phó Ban CSLP - Nguồn: Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 112

Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương Quốc mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc Hội Thi Gói bánh chưng của NKT tỉnh Vĩnh Phúc
Xem tất cả »

Liên kết website