Tổ chức tập huấn truyên truyền 4 phẩm chất đạo đức

Ngày đăng: 25/06/2018  - Lượt xem: 143

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BTV ngày 28/3/2018 của BTV Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” năm 2018, ngày 18/6, BTV Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội LHPN huyện Lập Thạch tổ chức tập huấn tuyên truyền 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” cho 120 báo cáo viên, tuyên truyền viên là các chi Hội trưởng phụ nữ của một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Một số hình ảnh tổ chức tập huấn truyên truyền 4 phẩm chất đạo đức

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được đồng chí Nguyễn Thị Nhung – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cung cấp những kiến thức về phẩm chất đạo đức truyền thống và phẩm chất đạo đức thời kỳ CNH, HĐH đất nước của phụ nữ Việt Nam; vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội trong quá trình thực hiện CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; kỹ năng sống mà người phụ nữ hiện đại cần được trang bị; cách phấn đấu, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, v.v...Từ đó giúp nâng cao trình độ, nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án và cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Tác giả: Phương Thảo Phó ban Tuyên giáo - Nguồn: Hội LHPN tỉnh - Số lần được xem: 143

Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương Quốc mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc Hội Thi Gói bánh chưng của NKT tỉnh Vĩnh Phúc
Xem tất cả »

Liên kết website