Tập huấn chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày đăng: 10/09/2020  - Lượt xem: 33

Trong 2 ngày (09-10/9), Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Tham dự Hội nghị tập huấn tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí Thường trực, trưởng, phó, chuyên viên các ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thành phố, ĐVTT.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027; hướng dẫn chuẩn bị văn kiện đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời quán triệt thông báo Kết luận 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 22-KH/ĐĐ ngày 14/7/2020 của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam; quán triệt về Chiến lược phát triển tổ chức Hội; triển khai nhiệm vụ tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; hướng dẫn xây dựng Báo cáo Chính trị Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến quan trọng, tâp trung vào 3 nội dung: Hướng dẫn công tác nhân sự; Đề cương báo cáo chính trị; đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội... Tại điểm cầu Vĩnh Phúc, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng đối với các văn bản hướng dẫn, chuẩn bị cho Đại hội. Trong đó nhiều ý kiến tập trung vào các nội dung hướng dẫn công tác nhân sự; nội dung, phong trào thi đua, cuộc vận động nhiệm kỳ tới; cách xây dựng báo cáo chính trị; công tác tuyên truyền...; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong chỉ đạo Đại hội các nhiệm kỳ của các cấp Hội.

Tác giả: Phương Thảo - Chuyên viên Ban TG-CSLP - Nguồn: Hội LHPN tỉnh - Số lần được xem: 33

Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương Quốc mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc Hội Thi Gói bánh chưng của NKT tỉnh Vĩnh Phúc
Xem tất cả »

Hình ảnh


Liên kết website