Kiểm tra hoạt động vay vốn ngân hàng chính sách xã hội

Ngày đăng: 23/07/2020  - Lượt xem: 88

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-BTV ngày 16/1/2020 của Hội LHPN tỉnh về việc kiểm tra hoạt động ủy thác cho vay vốn năm 2020. Trong tháng 7, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với NHCSXH tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại 5/9 huyện, thành phố. Qua công tác kiểm tra cho thấy việc thực hiện các cơ chế chính sách cho vay, bảo toàn vốn, việc xử lý các khoản vay rủi ro; công tác kiểm tra, giám sát được các huyện, thành phố thực hiện theo đúng quy định.

Đ/c Vũ Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm việc với Hội LHPN huyện Vĩnh Tường về kiểm tra hoạt động vay vốn NHCSXH

Đ/c Trần Thị Ngọc Thùy - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm việc với Hội LHPN huyện Yên Lạc về kiểm tra hoạt động vay vốn NHCSXH

Các cấp Hội tiếp tục duy trì, khai thác có hiệu quả các nguồn vốn vay từ NHCSXH, tính đến nay tổng dư nợ toàn tỉnh đạt  trên 1.000 tỷ đồng, cho 29.587 hộ vay vốn, 810 tổ TK&VV. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0.23 % tổng dư nợ.Thông qua nguồn vốn vay từ NHCSXH, đã góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống của hộ vay vốn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, tạo việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

 

Tác giả: Thúy Anh - Trưởng Ban GĐXH - KT - Nguồn: Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 88

Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương Quốc mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc Hội Thi Gói bánh chưng của NKT tỉnh Vĩnh Phúc
Xem tất cả »

Hình ảnh


Liên kết website