Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh làm việc với Thường trực các huyện, thành ủy

Ngày đăng: 29/06/2020  - Lượt xem: 36

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư ngày 20/01/2018 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Thông tri 17-TT/TU ngày 30/5/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Đề án 02-ĐA/TU ngày 23/12/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ trẻ, cán bộ nữ giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Từ ngày 15-18/6/2020, Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc đã làm việc với Thường trực 6/9 huyện, thành ủy về tình hình thực hiện công tác cán bộ nữ tại địa phương. Tham gia đoàn làm việc gồm có đại diện Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh; Thường trực huyện/thành ủy, Ban Tổ chức huyện/thành ủy, Hội LHPN huyện/thành phố.

Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc làm việc với Thường trực huyện ủy Lập Thạch về tình hình thực hiện công tác cán bộ nữ tại địa phương

Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc làm việc với Thường trực huyện ủy Tam Dương về tình hình thực hiện công tác cán bộ nữ tại địa phương

Tại các buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề về thực trạng công tác cán bộ nữ tại địa phương; cơ chế chính sách và thực hiện chính sách đối với cán bộ nữ; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ nữ và tổ chức Hội LHPN ở địa phương.

Trên cơ sở nội dung buổi làm việc, Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ tại các địa phương. Tiếp tục quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ nữ như: Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư, Thông tri số 17-TT/TU và Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng quan tâm về công tác lựa chọn và quy hoạch cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ; công tác đánh giá cán bộ; công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử quan tâm đến cán bộ nữ, đảm bảo các mục tiêu về tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác cán bộ nữ tại các cơ quan, địa phương, đơn vị, quy định trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện công tác cán bộ nữ; Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để Hội LHPN cấp huyện và xã tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ 2021- 2026 đảm bảo yêu cầu theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Tác giả: Tuyết Trâm - Trưởng Ban Xây dựng tổ chức Hội - Nguồn: Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 36

Đồng Hành cùng phụ nữ biên cương Quốc mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc Hội Thi Gói bánh chưng của NKT tỉnh Vĩnh Phúc
Xem tất cả »

Hình ảnh


Liên kết website